Alianza 4 Universidades

Alianza 4 Universidades

Les universitats Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona, Autónoma de Madrid i Carlos III de Madrid, van signar l'any 2008 un acord de col·laboració, per un període inicial de cinc anys, conegut amb el nom d'Alianza 4 Universidades (A4U) amb els objectius de:

     1. Millorar la mobilitat internacional d'estudiants, investigadors i acadèmics.
     2. Impulsar la projecció internacional i les relacions internacionals de les quatre universitats.

 

Per informació més ampliada, consulteu el site oficial: http://www.alliance4universities.eu/a4u/es

Entre les accions realitzades per la A4U hi destaquen la convocatòria conjunta de mobilitat de doctors i la creació d'una oficina a Brussel·les.

 

Presentació Alianza 4Universidades  (en anglès)