Master en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje (8039): curs 2013-2014

Català | Castellano | English

Haz clic sobre el código para acceder a los programas de un estudio.

Programas de cursos anteriores >>

 • 31255 Treball de fi de màster professionalitzador
 • 31334 Text i traducció
 • 31336 Treball de fi de màster 1
 • 31337 Treball de fi de màster 2
 • 31370 Argumentació en anàlisi lingüística
 • 31371 Lingüística aplicada a la traducció 2
 • 31387 Current Issues in Linguistic Theory
 • 31372 Tècniques experimentals i d'observació
 • 31395 Computational Linguistics I
 • 31374 Morfologia i lèxic
 • 31377 Phonetics & Phonology
 • 31376 Sintaxi
 • 31373 Corpus i Eines Informàtiques (Programs and Tools for Corpus Analysis)
 • 31363 Semantics and pragmatics
 • 31378 Adquisició del llenguatge i bilingüisme
 • 31390 Anàlisi del discurs 1
 • 31391 Anàlisi del discurs 2
 • 31393 Procediments i habilitats a l'aula
 • 31394 Gramàtica pedagògica de l'espanyol
 • 31396 Lingüística computacional 2
 • 31652 Pràcticum I
 • 31653 Pràcticum II
 • 31386 Lingüística comparada
 • 31697 Instrucció de llengües
 • 31385 Terminologia i neologia
 • 31380 Cognició, comunicació i competència lingüística