Màster Universitari en Estudis de Traducció (8036): curs 2013-2014

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 31336 Treball de fi de màster 1
 • 31337 Treball de fi de màster 2
 • 30366 Gèneres literaris i traducció
 • 30401 Recepció literària
 • 31338 Estil i traducció
 • 31340 Iniciació a la recerca en traducció
 • 31341 Gestió de projectes de traducció
 • 31342 Corpus per a la traducció
 • 31343 Teoria de la traducció
 • 31344 Text i Traducció
 • 31345 Temes Avançats en Estudis de Traducció
 • 31348 Lingüística aplicada a la traducció 1
 • 31349 Traducció i Cultura
 • 31350 Traducció i context cultural 1
 • 31351 Discurs especialitzat comparatiu 1
 • 31354 Eines per a la traducció especialitzada 1
 • 31355 Traducció Cientificotècnica
 • 31356 Traducción Jurídico-económica
 • 31357 Traducción humanístico-literaria
 • 31358 Interpretació 1
 • 31359 Interpretació 2
 • 31365 Adaptació en traducció audiovisual
 • 31367 Anivellament en traducció 1
 • 31371 Lingüística aplicada a la traducció