Programes d'assignatures i plans docents:
curs 2008-2009


 

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>
 
Codi Estudi
3011Diplomatura en Ciències Empresarials
3021Diplomatura en Relacions Laborals
3031Doble diplomatura Ciències Empresarials - Relacions Laborals
3311Llicenciatura en Dret
3322Llicenciatura en Economia
3323Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
3332Llicenciatura en Periodisme
3333Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
3334Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració
3335Llicenciatura en Ciències del Treball
3336Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
3341Llicenciatura en Traducció i Interpretació
3342Llicenciatura en Lingüística
3343Grau en Traducció i Int.
3349Curs estrangers: Llengües i cultura en l'Espanya actual
3351Llicenciatura en Humanitats
3352Llicenciatura en Estudis d'Àsia Oriental
3353Grau en Humanitats
3361Llicenciatura en Biologia
3362Grau en Biologia Humana
3363Grau en Medicina
3371Enginyeria en Informàtica
3372Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
3373Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. Telemàtica
3374Enginyeria de Telecomunicació
3381Grau en Com. Audiovisual
3382Grau en Pub. i Rel. Púb.
9991Lliure Elecció
9994Lliure elecció: col·lectius específics
9995Intercampus
 
Programes de cursos anteriors >>