Llicenciatura en Ciències del Treball (3335): curs 2002-2003

Fes un clic sobre el codi per accedir al programa d'una assignatura.

Programes d'altres cursos >> Programes d'altres estudis>>
CodiAssignatura
12658Economia del Mercat de Treball
12659Teoria de les Relacions Laborals
12660Polítiques Públiques
12661Mètodes d'Anàlisi Quantitativa
12662Indicadors Socioeconòmics
12663Direcció Estratègica de l'Empresa I
12664Psicologia Social dels Conflictes
12665Mercat de Treball a Espanya i Europa
12666Sistemes de Relacions Laborals a Espanya i Europa
12668Sociologia del Treball i de les Organitzacions
12669Integració Europea: Institucions i Polítiques
12670Marc Normatiu Socio-laboral Europeu i Internacional
12760Teoria de la Negociació i Acció Col·lectiva
12761Polítiques Sociolaborals
12762Gestió de Recursos Humans
12763Polítiques Socials i Estats del Benestar
12764Mètodes Quantitatius Avançats
12765Macroeconomia
12767Demografia i Estudis de Població
12768Desigualtat i Mercat de Treball
12769Educació Formació i Mercat de Treball
12773Disseny i Anàlisi de llocs de Treball
12774Organització Empresarial i Negociació Col·lectiva
12776Sistemes Retributius
12778Salut Laboral i Prevenció de riscos
12779Noves Tecnologies i Relacions Laborals