Llicenciatura en Ciències del Treball (3335): curs 2001-2002

Fes un clic sobre el codi per accedir al programa d'una assignatura.

Programes d'altres cursos >> Programes d'altres estudis>>
CodiAssignatura
12658Economia del Mercat de Treball
12659Teoria de les Relacions Laborals
12660Polítiques Públiques
12661Mètodes d'Anàlisi Quantitativa
12662Indicadors Socioeconòmics
12663Direcció Estratègica de l'Empresa I
12664Psicologia Social dels Conflictes
12668Sociologia del Treball i de les Organitzacions
12669Integració Europea: Institucions i Polítiques
12761Polítiques Sociolaborals
12762Gestió de Recursos Humans