Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada (8037): curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 31255 Treball de fi de màster professionalitzador
 • 31344 Text i traducció
 • 31336 Treball de fi de màster 1
 • 31337 Treball de fi de màster 2
 • 31370 Argumentació en anàlisi lingüística
 • 31371 Lingüística aplicada a la traducció 2
 • 31387 Current Issues in Linguistic Theory
 • 31372 Tècniques experimentals i d'observació
 • 31395 Computational Linguistics I
 • 31374 Morfologia i lèxic
 • 31377 Phonetics & Phonology
 • 31376 Sintaxi
 • 31373 Corpus i Eines Informàtiques (Programs and Tools for Corpus Analysis)
 • 31363 Semantics and pragmatics
 • 31390 Anàlisi del discurs 1
 • 31391 Anàlisi del discurs 2
 • 31393 Procediments i habilitats a l'aula
 • 31394 Gramàtica pedagògica de l'espanyol
 • 31396 Lingüística computacional 2
 • 31652 Pràcticum I
 • 31653 Pràcticum II
 • 31389 Variació i canvi lingüístic
 • 31369 Anivellament
 • 31381 Processos d'aprenentatge de llengües
 • 31697 Instrucció de llengües
 • 31385 Terminologia i neologia
 • 31380 Cognició, comunicació i competència lingüística