Grau en Enginyeria de Telemàtica (3376): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 21293 Introducció a les TIC
 • 21294 Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta
 • 21295 Càlcul i Mètodes Numèrics
 • 21296 Ones i Electromagnetisme
 • 21297 Fonaments de la Programació
 • 21298 Lògica Digital i Computadors
 • 21299 Xarxes i Serveis
 • 21300 Principis de Telecomunicació
 • 21301 Bases de Dades
 • 21302 Medis de Transmissió i Circuits Electrònics
 • 21719 Probabilitat i Processos Estocastics
 • 21720 Senyals i Sistemes
 • 21721 Programació Orientada a Objectes
 • 21723 Protocols de Xarxes i Serveis
 • 21724 Sistemes Operatius
 • 21725 Aplicacions Telemàtiques
 • 21726 Comunicacions de Banda Ampla
 • 21727 Enginyeria de Tràfic
 • 21728 Laboratori de Xarxes i Serveis
 • 21729 Transmissió de Dades i Codificació
 • 21730 Comunicació en Anglès Tècnic
 • 21731 Comunicacions Mòbils
 • 21732 Protocols de Transmissió Multimèdia
 • 21733 Simulació de Xarxes i Sistemes
 • 21734 Arquitectura i Senyalització
 • 21735 Protocols de Gestió de Xarxa
 • 21736 Organització d'Empreses TIC
 • 21737 Gestió i Desplegament de Serveis TIC
 • 21738 Protocols de Qualitat de Servei en Xarxes
 • 21739 Economia del Coneixement
 • 21740 Gestió Tècnica de Projectes
 • 21741 Finances en Projectes Tecnològics
 • 21742 Desplegament d'Infraestructures de Telecomunicació
 • 21750 Operació i Manteniment de Xarxes de Telecomunicació
 • 21754 Xarxes de Sensors Sense Fils
 • 21755 Aplicacions i Serveis Mòbils
 • 21759 Polítiques Públiques de TIC
 • 21760 Emprenedoria i Creació d'Empreses
 • 21762 Processament de la Parla
 • 21763 Processament d'Imatge
 • 21764 Sistemes de Codificació de veu i Àudio
 • 21765 Sistemes de Codificació d'Imatge i Vídeo
 • 21766 Visualització Avançada
 • 21767 Processament de Vídeo
 • 21768 Processament d'Àudio en Temps Real
 • 21769 Estructures de Dades i Algorismes
 • 21770 Enginyeria del Software
 • 21772 Enginyeria de Software per Aplicacions Web
 • 21774 Administració de Sistemes Operatius
 • 21978 Sistemes de Comunicació
 • 22580 La Internet de les Coses
 • 22581 Equacions Diferencials
 • 22582 Enginyeria Acústica
 • 22583 Enginyeria Òptica
 • 22584 Acústica Arquitectònica
 • 22586 Processament de So i Música
 • 22587 Equips i Sistemes d'Àudio
 • 22588 Equips i Sistemes de Video
 • 22589 Laboratori de Producció Audiovisual
 • 22590 Fonaments Computacionals dels Sistemes Audiovisuals
 • 22591 Reconeixement de Patrons
 • 22591 Reconeixement de Patrons
 • 22593 Àudio 3D
 • 22594 Laboratori de Creació Sonora
 • 22596 Visió Tridimensional
 • 22597 Anàlisi i Interpretacio d'Imatges
 • 22599 Sensors i Adquisició de Dades
 • 22602 Enginyeria d'Interacció
 • 22603 Llenguatges Audiovisuals i Narrativa Interactiva
 • 22604 Arquitectura de Computadors
 • 22605 Infografia
 • 22606 Lògica Computacional
 • 22607 Sistemes Formals
 • 22608 Desenvolupament d'Aplicacions Distribuïdes
 • 22609 Processadors de Llenguatge
 • 22610 Computació Intel·ligent i Llenguatge Natural
 • 22613 Anàlisi i Disseny d'Algorismes
 • 22615 Sistemes Interactius
 • 22616 Interacció Persona-Màquina
 • 22619 Imatge Sintètica
 • 22622 Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades
 • 22623 Aplicacions Intel·ligents per la Web
 • 22624 Robòtica
 • 22983 Principis de Percepció Aplicats al Disseny