Curs 2015-16

Ciència al segle XX (Codi: 20140)

Primer trimestre:

Professor: Dr. Albert Presas i Puig ([email protected])

Idioma: català

 

Descriptor:

La ciència ha estat el gran protagonista del segle xx, un segle també d'extraordinaris canvis, conflictes i incerteses. Des de la nova física fins el projecte Manhattan, de les teories eugenètiques fins el projecte del genoma humà, dels nous fàrmacs fins les promeses de la biotecnologia, de la cibernètica a les noves teories de la complexitat i les noves tendències a ciències socials, des d'un punt de vista històric i social, aquest curs analitzarà el desenvolupament de les diferents disciplines científiques que tant han determinat el segle XX. Igualment, analitzarà l'actuació dels seus principals actors (Albert Einstein, Betrand Russell, Joseph Rotblat, James Watson) com a individus públics en la configuració de l' imaginari del segle XX.

 

Programa:

Tema 1. La ciència al 1900: la nova física

Tema 2. Les ciències de la vida

Tema 3 Ciència i ideologia

Tema 4. La ciència i els conflictes mondials

Tema 5. Les ciències a l'era atòmica. La Guerra Freda

Tema 6. Ciència i complexitat

Tema 7. Ciència i cultura

Tema 8. Les noves ciències socials

Tema 9. La ciència a Espanya durant el segle XX

 

 

Bibliografia bàsica:

- R.C. Olby et al. (eds.), Companion to the History of Modern Science, London: 1990.

- J. Krige and D. Pestre (ed.), Science in the Twentieth Century, Amsterdam: 1997.

 

(Lectures obligatories especialitzades s'indicaràn el primer dia de classe)

  

Metodologia:

Classes plenàries amb comentaris de textos

 

Avaluació:

Confecció d'un treball de 3000 paraules (70%)

Participació a les classes i seminaris: 30% (no recuperable)

Opcionalment, presentació oral del treball (millora de nota)

 

Recuperació:

Treball: 70%

 

L'assistència a classe és obligatoria. Només es permeten dues absències justificades.