Curs 2015-2016

FILOSOFIA DE LA RELIGIÓ (20121)

Titulació/estudi: Humanitats
Curs: 3-4
Trimestre:  2on.
Nombre de crèdits ECTS:
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: català.
Professorat: Amador Vega

1. Presentació de l'assignatura

La necessitat de fer dialogar fe i raó va trobar en la figura de Ramon Llull (1232-1316) un dels filòsofs més polèmics i atractius del pensament medieval. El seu intent de crear una gramàtica teològica comuna a jueus, cristians i musulmans és únic en la tradició intel·lectual europea i l'impacte de la seva extensa obra, que arriba fins als nostres dies, es pot trobar, entre d'altres, en filòsofs com Nicolau de Cusa, Giordano Bruno o Leibniz. El seu pensament, entre la lògica algebraica i l'experiència mística, prefigura alguns dels actuals sistemes informàtics i models en xarxa (networks), fent de Llull un interlocutor en el context dels conflictes de religions actuals.

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 Coneixements de filosofia

medieval cristiana, jueva i àrab;

 filosofia del Renaixement;

pensament modern i

contemporani.

 

 Lectura d'alguns dels textos principals de Ramon Llull i dels seus continuadors; situar els trets fonamentals del diàleg de religions. Anàlisi i comentari de textos filosòfics i teològics, medievals, moderns i contemporanis.

 

3. Continguts

 1. Ramon Llull i el món del seu temps.

2. Cristianisme, judaisme, islam: els models teològics.

3. Les obres essencials de Ramon Llull.

4. Els continuadors europeus de Llull durant el Renaixement: alquímia, hermetisme i càbala.

5. Vers un nou model de racionalitat religiosa.

 

4. Avaluació

Examen final - que pot ser oral, depenent del nombre d'estudiants matriculats -  amb possibilitat de treball escrit tutoritzat.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Raimundi Lulli Opera Latina, ed. Friedrich Stegmüller et al., vols. I-V: Palma de Mallorca 1959-1967, vols. VI-XXXVI, Turnhout 1975-2014.

Obres essencials, ed., Joaquim Carreras i Artau et al., 2 vols., Barcelona 1957-1960.

Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, Palma de Mallorca 1990-

 

5.2. Bibliografia complementària

Raimundus Lullus. An introduction to his Life, Works, and Thought, ed. A. Fidora y J. Rubio, Turnhout 2008.

Bonner, Anthony, L'Art i la lògica de Ramon Llull. Manual d' ús, Barcelona-Palma: Universitat de Barcelona-Universitat de les Illes Balears, 2012.

Carreras y Artau, Tomás y Joaquín, Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV, 2 vols., Madrid 1939-1943 [reimpr. 2001].

Colomer i Pous, Eusebi, El pensament als Països Catalans durant l'Edita Mitjana i el Renaixement, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.

Eco, Umberto, La búsqueda de la lengua perfecta, Barcelona: Grijalbo/Mondadori, 1996.

Hillgarth, Jocelyn N., Ramon Llull i el naixement del lul.lisme, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.

Pring-Mill, Robert, Estudis sobre Ramon Llull: Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.

Rossi, Paolo, Clavis universalis. Arti mnemoniche e lógica combinatoria da Lullo a Leibniz, Bologna: Il Mulino,1983.

Vega, Amador, Ramon Llull y el secreto de la vida, Madrid: Siruela, 2002.

Yates, Francis, Assaigs sobre Ramon Llull, Barcelona: Empúries, 1985.

 

5.3. Recursos didàctics

 

http://freimore.uni-freiburg.de/lullus/index.html

http//www.theol.uni-freiburg.de/institute/ist/qut/

http://www.jordigaya.com/llull/index.htm

http://lullianarts.net

http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/

http://orbita.bib.ub.es/llull/

 

6. Metodologia

El curs combinarà la lliçó magistral amb el seminari de lectura de textos, amb l'objectiu de oferir el context general dels problemes filosòfics-religiosos, i tanmateix donar a conèixer les vies de la interpretació dels textos.

 

7. Programació d'activitats

 L'any 2016 és el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull (+1316). Amb aquest motiu a la UPF s'han programat diverses activitats al voltant de la recepció del pensament de Ramon Llull amb les arts plàstiques, la música i la dansa.