Curs 2015-2016

RETÒRICA I POÈTICA (20092)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r
Trimestre:  3r
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: Castellà
Professorat: Antonio Monegal

1. Presentació de l'assignatura

La teoria de la tragèdia i la tragèdia de la teoria: Els orígens de la teoria literària es remunten a la Poètica d'Aristòtil i la definició de conceptes claus com tragèdia, mimesi i metàfora. Estudiar l'evolució d'aquestes reflexions ens permet una diagnosi sobre l'estat de la teoria literària i la literatura contemporànies, en un moment en que la mort de la tragèdia ha estat proclamada tan fútilment com la mort de la teoria. A la vegada, parlar de tragèdia enllaça amb problemes tan fonamentals de l'experiència humana com el temps, el desig i la mort. Aquest curs explora les re-definicions d'aquests conceptes per part de teòrics del segle XX, il·lustrades per les reelaboracions de la poètica de la tragèdia per part de dramaturgs, poetes i cineastes com Hölderlin, Unamuno, Valle Inclán, García Lorca, Espriu, Anouilh, Artaud, Brecht, Beckett, Sartre, Arrabal, Welles, Kurosawa i Pasolini, que es compararan als models clàssics.

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

Pràctiques de la lectura

Continguts fonamentals històrics i filològics

Autoconsciència lingüística

 

Reconeixement crític i imaginació  interpretativa textual

Coneixements bàsics de retòrica i poètica

Història del pensament literari

Estratègies de lectura

3. Continguts

1. La teoria literària i els seus orígens en la retòrica i la poètica.

2. La tragèdia com a desafiament per a la teoria. Definicions: Aristòtil, Nietzsche, Unamuno.

3. Mites i models clàssics, reformulacions modernes.

4. Relectures des de la teoria contemporània: Steiner, Derrida, Eagleton, Butler.

5. El temps, el desig i la mort en literatura: de l'elegia a la tragèdia.

4. Avaluació

La nota final del curs està formada dels següents factors:

 

a.         Examen final (50%)

b.         1 pràctica escrita + presentació oral (40%)

c.         Assistència i participació (10%)

 

Aquests criteris s'apliquen a la convocatòria ordinària. Per la recuperació es mantindran les notes de les parts aprovades. S'haurà de repetir l'examen i/o la pràctica si s'han suspès. A la recuperació, el percentatge d'assistència i participació s'afegirà a la nota d'examen, que passarà a valdre 60%.

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Aristòtil. Retòrica, Poètica (Barcelona, 1985)

Artaud, Antonin. El teatro y su doble (Barcelona, 2011).

Brecht, Bertolt. Escritos sobre teatro (Madrid, 2004).

Butler, Judith. El grito de Antígona (Barcelona, 2001).

Derrida, Jacques. La escritura y la diferencia (Barcelona, 2013).

Eagleton, Terry. Dulce violencia: La idea de lo trágico (Barcelona, 2011).

Nietzsche, Friedrich. El nacimiento de la tragedia (Madrid, 2012).

Steiner, George. La muerte de la tragedia (Madrid, 2011).

---. Antígonas (Barcelona, 2013).

Unamuno, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida (Madrid, 1983).

5.2. Bibliografia complementària

Abel, Lionel. Metatheatre: A New View of Dramatic Form (New York, 1963).

Balló, Jordi, y Pérez, Xavier. La semilla inmortal: Los argumentos universales en el cine (Barcelona, 1997).

---. El món, un escenari. Shakespeare el guionista invisible (Barcelona, 2015).

Basterra, Gabriela. Seductions of Fate: Tragic Subjectivity, Ethics, Politics (Basingstoke, 2004)

Corrigan, Robert. Tragedy: Vision and Form (San Francisco, 1965).

Dodds, E. R. The Greeks and the Irrational (Boston, 1957)

Eagleton, Terry. The Event of Literature (New Haven, 2012).

Gellrich, Michelle. Tragedy and Theory: The Problem of Conflict since Aristotle (Princeton, 1988).

Heilman, Robert. Tragedy and Melodrama: Versions of Experience (Seattle, 1968).

Henn, T.R. The Harvest of Tragedy (London, 1956).

Jameson, Fredric. Brecht y el método (Barcelona, 2013).

Kitto, H.D.F. Greek Tragedy. A Literary Study (London, 1939).

Lenson, David. Achilles' Choice: Examples of Modern Tragedy (Princeton, 1975).

Mandel, Oscar. A Definition of Tragedy (New York, 1961).

Oates, Joyce Carol. The Edge of Impossibility: Tragic Forms in Literature (New York, 1972).

Palmer, Richard. Tragedy and Tragic Theory: An Analytical Guide (New York, 1992).

Sewall, Richard. The Vision of Tragedy (New Haven, 1959).

Szondi, Peter. An Essay on the Tragic (Stanford, 2002).

Vernant, Jean-Pierre, y Vidal-Naquet, Pierre. Myth and Tragedy in Ancient Greece (New York, 1990).

Zambrano, María. Tumba de Antígona (Barcelona, 1989).

 

Obres dramàtiques:

Anouilh, Antigone

Arrabal, Cementerio de automóviles, El Arquitecto y el Emperador de Asiria

Brecht, Antígona de Sófocles

Espriu, Antígona

Eurípides, Hipólito

García Lorca, Yerma, La casa de Bernarda Alba, El público

Hölderlin, Antígona

Hölderlin, La muerte de Empédocles

Kierkegaard, Antígona

Racine, Phedre

Sartre, A puerta cerrada, Las moscas,

Seneca, Fedra

Shakespeare, King Lear, Macbeth

Sófocles, Antígona

Unamuno, Fedra, Soledad

Valle Inclán, Romance de lobos, Luces de bohemia

5.3. Recursos didàctics

Films:

Welles, Macbeth

---, Othello

Kurosawa, Trono de sangre

---, Ran

Pasolini, Edipo re

---, Medea

Pacino, Looking for Richard

6. Metodologia

Les sessions plenàries es dedicaran a la presentació i discussió de les qüestions teòriques, als seminaris es comentaran els exemples literaris. Els estudiants faran un treball comparatiu entre una obra clàssica i una versió contemporània de la seva elecció, que presentaran a classe.

7. Programació d'activitats

 

RETÒRICA I POÈTICA (20092), GRUP 1

 

Dilluns

Dimecres

11/04 - 13/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/04 - 20/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/04 - 27/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

02/05 - 04/05

PLENÀRIA

101

09/05 - 11/05

PLENÀRIA

102

16/05 - 18/05

FESTA

101/102

23/05 - 25/05

PLENÀRIA

101

30/05 - 01/06

PLENÀRIA

102

06/06 - 08/06

PLENÀRIA

101/102

13/06 - 15/06

PLENÀRIA

PLENÀRIA