Curs 2015-2016

Història Moderna d'Europa (Codi: 20078)

 

Titulació/estudi : Grau en Humanitats

Curs: 3r - 4t

Trimestre: 1er

Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits

Hores dedicació estudiant: 125

Llengua o llengües de la docència: català

Professorat:  Maria Betlem Castellà i Pujols

 

  

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

 

Amb el subtítol Par le bonheur commun. França, la Revolució i l'Imperi (1787-1815) proposem un viatge que té per punt de partida l'Antic Règim i com a destí final la societat liberal del segle XIX. En el marc de catorze classes plenàries i sis classes de seminari analitzarem el procés revolucionari francès, les seves tensions i les seves ruptures, així com també, les seves causes i les seves conseqüències.

 

Donat que l'assignatura és una optativa de 3er i 4art els alumnes s'iniciaran en el camp de la recerca. Proposem l'elaboració d'un treball d'arxiu a partir de les fonts que podem localitzar en diferents arxius i biblioteques de Catalunya i de França, com ara, la Biblioteca de Catalunya, la Casa de l'Ardiaca, la Biblioteca Pública Arús o els fons de Gallica (Gallica.bnf.fr) de la Bibliothèque Nationale de France.

 

2. Competències a assolir

 

Competències generals

Competències específiques

 

 1. Maneig adequat de la bibliografia i de la informació

 

2. Maneig adequat de les fonts primàries

 

3. Comunicació oral i escrita adequades

 

4. Capacitat de síntesi

 

5. Capacitat analítica i de contextualització en el moment històric

 

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

 

7. Raonament deductiu, és a dir, obtenció d'una conclusió a partir d'unes premisses 

 

 

1. Coneixements bàsics sobre la història de França de 1787 a 1815

 

2. Coneixements bàsics sobre les estructures de l´Antic Règim

 

3. Coneixements bàsics sobre el pensament, la política, la societat i la cultura durant el procés revolucionari francès

 

4. Adquisició de conceptes bàsics, habilitats i raonaments referits al període

 

5. Capacitats per endinsar-se en el llenguatge i raonament dels diferents protagonistes culturals i polítics del període

 

6. Capacitats per contextualitzar textos, documents, dades, imatges i gràfiques, en el moment social i polític.

  

3. Continguts

  

1. La crisi de l'Antic Règim

 

1.1.  L'Antic Règim a França

1.2.  Mutacions i tensions d'una societat encorsetada

1.3.  De la crisi financera a la Revolta dels Notables

1.4.  De la guerra de les farines a la convocatòria dels Estats Generals

 

2. Drets naturals i Revolució

 

2.1. 1789: L'any del terror liberal econòmic

2.2. Els viatges d'un rei. De Versailles a París, de París a Varennes

2.3. De la fugida del rei a la caiguda del rei

2.4. De Lluís XVI a Robespierre

2.5. El govern revolucionari

2.6. Thermidor

 

3. De la fi du "Bonheur commun"

 

3.1. Del Directori al Consulat

3.2. Napoleó i l'Imperi

3.3. La Restauració

3.4. El llegat de la Revolució

 

  

4. Bibliografia

  

4.1. Diccionaris

  

·         FURET (François) i OZOUF (Mona), Dictionnaire critique de la Révolution française, París, Flammarion, 1988.

·         SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, (sota la direcció de Jean-René Suratteau et François Gendron), París, Presses Universitaires de France, 1989.

  

4.2. Bibliografia general

 

·         BIARD (Michel) i DUPUY (Pascal), La Révolution française, Dynamique, influences, débats 1787-1804, París, Armand Colin, 2005.

·         Castells Oliván (Irene), La Revolución francesa (1789-1799), Barcelona, Editorial Síntesis, 1997.

·         LEUWERS (Hervé), La Révolution française et l'Empire. Une France révolutionnée (1787-1815), París, Presses Universitaires de France, 2011.

·         MARTIN (Jean-Clément), Nouvelle histoire de la Révolution française, París, Perrin, 2012 (traducció al castellà : La Revolución francesa. Una nueva historia, Barcelona, Editorial Crítica, 2013)

·         MARTIN (Jean-Clément), La Révolution française, 1789-1799. Une histoire socio-politique, París, Belin, 2004.

·         WAHNICH (Sophie), La Révolution française. Un événement de la raison sensible, 1787-1799, París, Hachette Supérieur, 2012.

  

4.3. Bibliografia especialitzada

 

·         ANDRESS (David), El Terror. Los años de la guillotina, Barcelona, Edhasa, 2011.

·         BELL (David), La primera guerra total. La Europa de Napoleón y el nacimiento de la guerra moderna, Madrid, Alianza Editorial, 2012.

·         BERTAUD (Jean-Paul), La presse et le pouvoir de Louis XIII à Napoléon, París, Perrin, 2000.

·         BERTAUD (Jean-Paul), Le Consulat et l'Empire (1799-1815), París, Armand Colin, 1989.

·         BIARD (Michel), Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission (1793-1795), París, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2002.

·         BOUDON (Julien), Les Jacobins. Une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, París, LGDJ, 2006.

·         BRUNEL (Françoise), Thermidor. La chute de Robespierre, Bruxelles, Éditions Complexe, 1989.

·         BURSTIN (Haim), Une révolution à l'œuvre, Le faubourg Saint Marcel (1789-1794), Seyssel, Champ Vallon, 2005.

·         FÉLIX (Joël), Louis XVI et Marie Antoinette. Un couple en politique, París, Éditions Payot, 2006.

·         GROSS (Jean Pierre), Égalitarisme jacobin et droits de l'homme 1793-1794 (La Grande famille et la Terreur), París, Arcantères éditions, 2000.

·         JAUME (Lucien), Les déclarations des droits de l'homme, 1789, 1793-1848-1946, París, Flammarion, 1989.

·         LEVER (Évelyne), Marie-Antoinette. Correspondance (1770-1793), París, Tallandier, 2005.

·         LUCAS (Colin), La structure de la Terreur. L'exemple de Javogues et du département de la Loire, Saint-Etienne, Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine, Université Jean Monnet, 1990.

·         MARTIN (Jean-Clément), Contre-Révolution, Révolution et Nation en France 1789-1799, París, Éditions du Seuil, 1998.

·         MATTA-DUVIGNAU (Raphaël), Gouverner, administrer révolutionnairement: le comité de salut public (6 avril 1793 - 4 brumaire an IV), París, L'Harmattan, 2013.

·         OZOUF (Mona), Varennes. La mort de la royauté, 21 juin 1791, París, Gallimard, 2005.

·         PALMER (Robert R), Le gouvernement de la Terreur. L'année du Comité de salut public, Armand Colin, París, 1989.

·         PETITFILS (Jean-Christian), Louis XVI, París, Perrin, 2005.

·         TACKETT (Timothy), La Révolution, l'Église et la France, París, Les éditions du Cerf, 1986.

·         TACKETT (Timothy), Le roi s'enfuit. Varennes et l'origine de la Terreur, La Découverte, 2004.

·         TACKETT (Timothy), Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, París, Albin Michel, 1997.

·         TACKETT (Timothy), The coming of the Terror in the French Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 2015.

·         THOMPSON (Edward P.) i altres, La Guerre du blé au XVIIIe siècle. La critique populaire contre le libéralisme économique au XVIIIe siècle, París,  Les éditions de la Passion, 1988. 

·         TROPER (Michel), Terminer la Révolution. La Constitution de 1795, París, Fayard, 2006.

·         VOVELLE (Michel), La découverte de la politique, géopolitique de la révolution française, París, Éditions de la Découverte, 1993.

·         VOVELLE (Michel). Historia de la Francia contemporánea. La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, Ariel, 1979.

·         WAHNICH (Sophie), La Liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme, París, La Fabrique éditions, 2003.

 

5. Seminaris

 

Els objectius dels seminaris són els següents:

 

1)      Aprofundir els coneixements impartits en les classes plenàries

2)      Apropar la ciència històrica als alumnes

3)      Donar a conèixer als alumnes diferents fons d'arxiu a partir dels quals poder treballar sobre la Revolució francesa i el seu impacte

4)      Treballar les fonts primàries i l'ús de la bibliografia

5)      Desenvolupar la capacitat de síntesi i d'exposició oral

 

Per tal d'aconseguir aquests objectius els alumnes hauran de redactar un treball i presentar-lo als seus companys en el marc dels seminaris. La redacció del treball i la presentació del mateix són obligatoris.

 

5.1. Treball de recerca

  

Els treballs de recerca hauran d'iniciar-se a partir de l'elecció d'una o vàries fonts primàries que facin referència al procés revolucionari francès. Els alumnes podran treballar discursos, correspondència, òrgans de premsa, materials gràfics, etc. Els alumnes hauran de presentar al professor quines fonts han escollit per treballar i un cop obtinguin el vist-i-plau del professor iniciaran el seu treball.

 

Treballs

1

Raons per les quals s'han escollit les fonts primàries del treball

2

Presentació de les fonts

3

Presentació de l'autor / autors de les fonts

4

Contingut de les fonts

5

Contextualització històrica de les fonts

6

Bibliografia emprada per a la contextualització

7

Conclusions

 

5.2. Presentació

 

Les pautes per a realitzar el treball seran les mateixes que els alumnes empraran per a presentar el treball en el marc dels seminaris.

 

  

6. Criteris d'avaluació

 

6.1. Modalitat d'avaluació

 

Els treballs de recerca valen un 25% de l'assignatura, la seva presentació val un 10% i l'examen final un 65%.

 

6.2. Examen

 

Els alumnes hauran d'examinar-se obligatòriament dels continguts impartits a l'aula. L'examen consistirà en tres temes transversals. Els alumnes hauran d'escollir-ne un i defensar-lo per escrit el dia de l'examen.

 

6.3. Avaluació del treball

 

Per tal d'avaluar el treball s'empraran  les següents matrius de punts:

 

TREBALL

  

Primer apartat (60 punts)

Segon apartat (70 punts)

Bibliografia (presentació)

10

Raons per les quals s'han escollit les fonts bases del treball

10

Capacitat de síntesi

10

Presentació de les fonts

10

Capacitat analítica

10

Presentació de l'autor / autors de les fonts

10

Claredat expositiva

10

Contingut de les fonts

10

Redacció

10

Contextualització històrica de les fonts

10

Correcció lingüística

10

Bibliografia emprada per a la contextualització

10

Conclusions

10

Tercer apartat (120 punts)

Quart apartat (250 punts negatius)

Valoració del treball en general

120

El treball té parts copiades d'un altre treball o publicació (El treball queda suspès d'immediat i l'assignatura també)

L'assignatura queda suspesa

El treball segueix el mateix esquema explicatiu al d'un altre treball presentat a classe

-125

El treball té paràgrafs semblants als d'un altre treball presentat a classe

-125

 

6.4. Assistència als seminaris

 

L'assistència als seminaris és obligatòria.

  

6.5. Avaluació de la presentació

 

L'avaluació de la presentació es farà conjuntament entre el professor i els alumnes que assisteixen als seminaris. La matriu de punts emprada per procedir a l'avaluació de les presentacions serà la següent:

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ

100 punts (10% de la nota final)

Nota dels Alumnes

Nota de la Professora

Capacitat de síntesi

10

Capacitat de síntesi

10

Capacitat analítica

10

Capacitat analítica

10

Claredat expositiva

10

Claredat expositiva

10

Raons per les quals s'han escollit les fonts bases del treball

10

Raons per les quals s'han escollit les fonts bases del treball

10

Presentació de les fonts

10

Presentació de les fonts

10

Presentació de l'autor / autors de les fonts

10

Presentació de l'autor / autors de les fonts

10

Contingut de les fonts

10

Contingut de les fonts

10

Contextualització històrica de les fonts

10

Contextualització històrica de les fonts

10

Bibliografia emprada per a la contextualització

10

Bibliografia emprada per a la contextualització

10

Conclusions

10

Conclusions

10

  

7. Recuperació

 

Tots aquells alumnes que no hagin fet ni el treball ni l'examen no podran recuperar l'assignatura i rebran un "No presentat". Per tant, per tal de poder recuperar, els estudiants hauran d'haver fet una de les dues coses.

 

 

8. Programació d'activitats

 

 

 

Diluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Setembre (21-27)

 

Plenària (1)

 

No lectiu

Setembre/Octubre (28-4)

 

Plenària (2)

 

Plenària (3)

Octubre (5-11)

 

Plenària (4)

 

Plenària (5)

Octubre (12-18)

 

Plenària (6)

 

Plenària (7)

Octubre (19-25)

 

Plenària (8)

 

Seminari

Octubre/Novembre (26-1)

 

Plenària (9)

 

Seminari

Novembre (2-8)

 

Plenària (10)

 

Seminari

Novembre (9-15))

 

Plenària (11)

 

Seminari

Novembre (16-22)

 

Plenària (12)

 

Seminari

Novembre (23-29)

 

Plenària (13)

 

Seminari

Novembre/ Desembre (30-6)

 

Plenària (14)