Curs 2015-2016

Història del Cinema (20061)

 

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r
Trimestre: 3r
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: Castellà
Professorat:  Antonio Monegal

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

El curs estudia alguns dels episodis més rellevants de la història del cinema i exemples significatius de les tradicions cinematogràfiques americana i europea al llarg del segle XX. Rebran especial atenció els recursos de construcció de la narrativitat, les convencions del realisme, el funcionament del sistema de gèneres i les relacions entre l'art, la indústria i la cultura popular.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

1) Competència cultural i artística; 2) Capacitat d'interrelacionar literatura, historia, art i pensament; 3) Desenvolupar l'habilitat visual necessària per  al estudi d'obres d'art de diferents èpoques i tipologia; 4) Descriure obres visuals utilitzant termes tècnics i conceptes propis de la disciplina; 5) Reconèixer la diversitat de llenguatges icònics, simbòlics i de representació presents en les manifestacions artístiques del segle XX; 6) Identificar els principals autors, pel·lícules i corrents de la història del cinema.

 

3. Continguts

 

Tema 1
Introducció al curs. Art i cultura popular. El llegat del cinema mut i el naixement del sonor. El model de Griffith. La tradició èpica. La modalitat de producció i el sistema industrial del estudis.

Tema 2
Poètica i semiòtica del cinema. Les avantguardes cinematogràfiques: expressionisme alemany, avantguarda russa, Dadà i el surrealisme.

Tema 3
La construcció de la narrativitat i les convencions del realisme. El concepte de clàssic al cinema de Hollywood.

Tema 4
El realisme poètic i el neorealisme italià: de Renoir a Rossellini.

Tema 5
Els gèneres cinematogràfics. El western, el cinema de gàngsters i el cinema negre, la comèdia, el musical, la ciència ficció.

Tema 6
La Nouvelle Vague i els nous cinemes dels anys seixanta: la deconstrucció del discurs cinematogràfic.

Tema 7
Modernitat I postmodernitat cinematogràfiques. Conclusions del curs.

 

4. Avaluació

La nota final del curs està formada dels següents factors:

 

a.         Examen (60%)

b.         Pràctiques breus (entre 400 i 500 paraules) (30%)

c.         Assistència i participació (10%)

 

Aquests criteris s'apliquen a la convocatòria ordinària. Per la recuperació es mantindran les notes de les parts aprovades. S'haurà de repetir l'examen si s'ha suspès i/o les pràctiques suspeses.  El percentatge d'assistència i participació s'afegirà a la nota d'examen, que passarà a valdré 70%.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Filmografia bàsica

WIENE, R., El gabinete del doctor Caligari (Alemania, 1920).

EISENSTEIN, S., El acorazado Potemkin (URSS, 1925).

VERTOV, D., El hombre de la cámara (URSS, 1929).

BUÑUEL, L., Un chien andalou (Francia, 1928).

BUÑUEL, L., L'Age d'or (Francia, 1930).

FORD, J. Stagecoach/La diligencia (1939)

RENOIR, J.,  La regle du jeu (Francia, 1939).

WELLES, O. Citizen Kane/Ciudadano Kane (1940)

DE SICA, V.,  Ladrón de bicicletas (Italia, 1948).

KELLY, G.; DONEN, S. Singin' in the Rain/Cantando bajo la lluvia (1952)

HITCHCOK, A. Vértigo (1958)

GODARD, J.-L., Á bout de souffle (Francia, 1960).

FELLINI, F., Otto e mezzo (Italia, 1963).

SCOTT, R. Blade Runner (1982)

 

5.2. Bibliografia complementària

AUMONT, J.; MARIE, M. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós, 1990.

Aumont, Jacques, y Michel Marie. Análisis del film. Barcelona: Paidós, 1990.

Bazin, André, ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1990.

Bordwell, David, El significado del filme. Barcelona: Paidós, 1995.

Bordwell, David, La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós, 1996.

Bordwell, David, y Kristin Thompson, El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1995.

BURCH, N. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1986.

CASETTI, Francesco, El film y su espectador. Madrid: Cátedra, 1989.

Casetti, Francesco, Teorías del cine. Madrid: Cátedra, 1994.

CHATMAN, S. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid: Taurus, 1990.

COSTA, Antonio. Saber ver el cine. Barcelona: Paidós, 1991.

DELEUZE, G. La imagen-movimiento: estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidós, 1984.

DELEUZE, G. La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidós, 1984.

FONT, Domènec, Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980. Barcelona: Paidós, 2002.

FONT, Domènec, Cuerpo a cuerpo. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2012.

GAUDREAULT, A.; JOST, F. El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1995.

Gubern, Román, Historia del cine. Barcelona: Lumen, 1991.

Kracauer, Siegfred. Teoría del cine. Barcelona: Paidós, 1989.

MAGNY, Joël, Vocabularios del cine. Barcelona: Paidós, 2005.

LOSILLA, Carlos, La invención de Hollywood. Barcelona: Paidós, 2003.

LOSILLA, Carlos, Flujos de la melancolía. Valencia: Generalitat Valenciana, 2011.

METZ, Christian. Essais sur la signification au cinéma. Paris: Klincksieck, 1983‑86.

METZ, Christian. Langage et cinéma. Paris: Albatros, 1992.

MITRY, Jean. Estética y psicología del cine. México: Siglo XXI, 1989.

ROMAGUERA, Joaquim, y Homero Alsina, eds. Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra, 1989.

Sadoul, Georges, Historia del cine mundial. México: Siglo XXI, 1991.

STAM, R.; BURGOYNE, R ; FLITTERMAN-LEWIS, S. Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona: Paidós, 1999.

VV.AA. Historia General del Cine (coord. por TALENS, J.; ZUNZUNEGUI, S.). Madrid: Cátedra, 1996.

 

6. Metodologia (optatiu)

Les pel·lícules es visionaran fora de l'horari de classe.

Els requisits del curs són:

 

a.         El visionat de 9 pel·lícules obligatòries, que es pot realitzar a la Biblioteca o per compte propi.

b.         La redacció de breus comentaris personals (entre 400 i 500 paraules) immediatament després del visionat, seguint la pregunta plantejada en l'apartat de Pràctiques de l'Aula Global. El lliurament de 8-9 pràctiques val 2 punts para la nota final; 7 = 1'5 punts, 6 = 1 punt, un mínim de 5 pràctiques val 0'5. Menys de 5 no dona cap puntuació.

c.         La participació en la discussió de les pel·lícules a classe i a fòrums online.

 

7. Programació d'activitats

 

HISTÒRIA DEL CINEMA (20061), GRUP1

 

Dilluns

Dimecres

11/04 - 13/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/04 - 20/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/04 - 27/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

02/05 - 04/05

PLENÀRIA

PLENÀRIA

09/05 - 11/05

PLENÀRIA

PLENÀRIA

16/05 - 18/05

FESTA

101/102

23/05 - 25/05

PLENÀRIA

102/101

30/05 - 01/06

PLENÀRIA

101/102

06/06 - 08/06

PLENÀRIA

102/101

13/06 - 15/06

PLENÀRIA

PLENÀRIA