Curs 2015-2016

Pensament antic i medieval (20011)

Titulació/estudi: Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 3r 
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: castellà (grup 1 i 3), català (grup 2)
Professorat: Fernado Pérez Borbujo (grup 1), Raquel Bouso (grup 2), Jacobo Zabalo (Grup 3)


1. Presentació de l'assignatura

En aquesta assignatura es proposa estudiar el desenvolupament del pensament filosòfic de la Grècia antiga i de l'Europa medieval. El curs tractarà temes fonamentals com el naixement de la filosofia grega, les escoles hel·lenístiques, els orígens del pensament cristià, l'impacte de la filosofia àrab i del pensament religiós jueu en els grans sistemes de la filosofia escolàstica, i els moviments espirituals a finals de l'edat mitjana.

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

1. Ús dels recursos bibliogràfics en format paper i en format electrònic

2. Confecció d'un treball segons els estàndards de rigor acadèmic

3. Capacitat de treballar en grup

4. Capacitat per formular i defensar els arguments assumits davant els companys de curs de forma coherent i científica

5. Capacitat per desenvolupar esperit crític

6. Ús de la terminologia filosòfica, històrica i filològica per l'anàlisi de textos filosòfics en el seu context històric

7. Capacitat d'anàlisi crític dels textos filosòfics

1. Selecció i organització d'una bibliografia crítica sobre temes de filosofia antiga i medieval

2. Redacció d'un treball acadèmic sobre temes de filosofia antiga i/o medieval

3. Estudi crític d'un text filosòfic antic i/o medieval.

4. Estudi d'articles de crítica sobre filosofia antiga i medieval

5. Coneixement dels temes fonamentals de la filosofia antiga i medieval 

 

3. Continguts

Tema 1

 

El naixement de la filosofia a Grècia a la llum dels seus intèrprets antics i moderns

 

Tema 2

 

El pensament socràtic i els Diàlegs de Plató

 

Tema 3

 

L'ideal filosòfic de la vida segons Aristòtil i l'organització de la ciència

 

Tema 4

 

Escoles de saviesa durant l'hel.lenisme: epicuris, estoics, cínics. Plotí i el neoplatonisme antic

 

Tema 5

 

Agustí d'Hipona i els orígens d'una filosofia cristiana

 

Tema 6

 

Cultura llatina i bizantina. Dionís l'Areopagita, Joan Escot Eriúgena i Anselm de Canterbury

 

Tema 7

 

La concepció de la naturalesa al segle XII

 

Tema 8

 

La transmissió de la filosofia antiga, les traduccions àrabs i la teologia escolàstica al segle XIII

 

Tema 9

 

Els moviments espirituals europeus al segle XIV. El Mestre Eckhart i la mística renano-flamenca

Tema 10

La filosofia renaixentista i la tradició medieval

 

4. Avaluació

-----------------------------------------------

Cristeris d'avaluació grup 1:

 

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de un examen escrito que consistirá en dos preguntas. La primera será una pregunta sobre alguna de las lecturas obligatorias. La segunda pregunta será una cuestión general, de carácter comparativo, para desarrollar durante el tiempo de examen. La duración del examen será de dos horas.

 

-----------------------------------------------

Criteris d'avaluació grup 2:
El sistema d'avaluació consistirà en tres exercicis realitzats a l'aula durant els seminaris -i preparats prèviament- (30% de la nota final) i un examen escrit (70% de la nota final).

Criteris de recuperació: Si no es supera l'examen es podrà recuperar dins el calendari de recuperació establert. Les activitats vinculades als seminaris no es podran recuperar. Les notes parcials aprovades es guardaran i s'inclouran en la nota final amb el mateix pes o percentatge que tenien en l'avaluació ordinària.

-----------------------------------------------

 

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Aristòtil, Metafísica. Introducció, traducció i notes Tomás Calvo Martínez. Madrid: Gredos, 1994

            -, Acerca del alma. Introducció, traducció i notes Tomás Calvo Martínez. Madrid: Gredos, 1988

            -, Ética nicomáquea. Ética eudemia. Introducció Emilio Lledó, traducció i notes Julio Pallí Bonet. Madrid: Gredos, 1988

Hadot, Pierre, ¿Qué es la filosofía antigua? México: Fondo de Cultura Económica, 1998

Agustí d'Hipona, Confesiones. Prol. Trad. i notes Pedro Rodríguez Santidrián. Madrid: Alianza Editorial, 1999

            -, Confessions. Trad. Miquel Dolç. Barcelona: Proa, 1989

Plató, Cartas. Edició de José Torres Guerra. Madrid: Akal, 1993

            -, Diálogos. [1. Apología. Critón. Eutifrón. Ion. Isis. Cámides. Hipias Menor. Hipias Mayor. Laques. Protágoras; 2. Gorgias. Menéxeno. Eutidemo. Menón. Crátilo; 3. Fedón. Banquete. Fedro; 4. República; 5. Parménides. Teeteto. Sofista. Político. 6. Filebo. Timeo. Critias]. Introducció general Emilio Lledó, traducció i notes J. Calonge Ruiz, E. Lledó i C. García Gual. Madrid: Gredos, 2000ss

5.2. Bibliografia complementària

Armstrong, A. H. (ed.), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2005

Beierwaltes, W., Eriúgena. Rasgos fundamentales de su pensamiento. Pamplona: Eunsa, 2009

Berti, Enrico, En el principio era la maravilla. Madrid: Gredos, 2009

Brague, Rémi, En medio de la Edad Media. Filosofías medievales en la cristiandad, el judaísmo y el islam. Madrid: Encuentro, 2013

            -, La sabiduría del mundo. Historia de la experiencia humana del universo. Madrid: Encuentro, 2011

Bréhier, Émile, Historia de la filosofía, vol. 1, Antigua y medieval. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2000

Brunschwig, Jacques; Geoffrey E. R. Lloyd, El saber griego. Diccionario crítico. Tres Cantos, Madrid: Akal, 2000

Capelle, Wilhem, Historia de la filosofía griega. Madrid: Gredos, 2003

Colli, Giorgio, El nacimiento de la filosofía. Barcelona: Tusquets, 1994

Flash, Kurt, El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana. D'Agustí a Maquiavel. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2006

De Libera, Alain, La filosofía medieval. Valencia: PUV, 2006

            -, Pensar en la Edad Media. Madrid: Anthropos, 2000

García Gual, Carlos (ed.), Historia de la filosofía antigua. Madrid: Trotta,  2004

Gilson, Etienne, La filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos, 1995

Guthrie, William Keith Chambers, Historia de la filosofía griega, 6 vols. Madrid: Gredos, 1984-1993

Haas, Alois M., Maestro Eckhart. Figura normativa para la vida espiritual. Barcelona: Herder, 2002

Kristeller, Paul O., El pensamiento renacentista y sus fuentes. México: Fondo de Cultura Económica, 1993

Laks, André, Introducción a la filosofía "presocrática". Madrid: Gredos, 2010

McGrade, A. S. (ed.), The Cambridge Companion to Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007

Mensa i Valls, Jaume, Introducció a la filosofía medieval. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2012

Pasnau, Robert (ed.), The Cambridge history of medieval philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014

Ramón Guerrero, Rafael, Historia de la filosofía medieval. Madrid: Akal, 2001

Reale, Giovanni; Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. vol. 1. Antigüedad y Edad Media. Barcelona: Herder, 1988

Ross, David W., Aristóteles. Madrid: Gredos, 2013

Vegetti, Marco, Quince lecciones sobre Platón. Madrid: Gredos, 2012

 

5.3. Recursos didàctics

Els materials complementaris (cronologies, taules, imatges, glossaris, enllaços , etc.) estaran disponibles en l'Aula Global.

6. Metodologia

Les classes consistiran en sessions plenàries, en les quals es presentaran els contiguts temàtics del curs, i seminaris (el grup es dividirà en dos subgrups), en els quals es treballaran específicament les lectures proposades.

7. Programació d'activitats