Grau en Llengües Aplicades (3344): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 20208 Idioma 6 (alemany)
 • 20209 Idioma 6 (anglès)
 • 20210 Idioma 6 (francès)
 • 20211 Idioma 6 (LSC)
 • 20244 Idioma 6 (alemany)
 • 20254 Informàtica
 • 20255 Documentació
 • 20298 Taller de Traducció i Mitjans de Comunicació
 • 20647 Introducció Universitària i Comunicació
 • 20301 El registre col·loquial català estat de la qüestió
 • 20648 Llengua Catalana
 • 20650 Idioma Català 1
 • 20652 Estudi de Casos: Llengües i Societat
 • 20653 Estudi de Casos: Llengües i Educació
 • 20662 Estudi de casos: Llengües i Ment
 • 21503 Idioma Modern: Immersió
 • 21504 Idioma 5 (alemany)
 • 21505 Idioma5 (angles)
 • 21506 Idioma 5 (francès)
 • 21507 Idioma 5 (LSC)
 • 21508 Ús comparat Català - Espanyol
 • 21509 Idioma Català 2
 • 21510 Estudi de Casos: Llengües i Empresa
 • 21511 Estudi de Casos : Llengües i Tecnologia
 • 21512 Lingüística 1
 • 21513 Lingüística 2
 • 21514 Traducció
 • 21516 Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge
 • 21517 Estructura de les Llengües
 • 21518 Textos d'Especialitat i Terminologia
 • 21519 Edició i revisió de textos
 • 21520 Cognició i Llengües
 • 21521 El Significat en les Llengües
 • 21522 Anàlis i lingüística i corpus
 • 21523 Idioma: Redacció i Traducció 1 (alemany)
 • 21524 Idioma: Redacció i Traducció 1 (anglès)
 • 21527 Idioma: Redacció i Traducció 2 (alemany)
 • 21528 Idioma: Redacció i Traducció 2 (anglès)
 • 21529 Redacció i Traducció 2 (francès)
 • 21531 Intercomprensió
 • 21532 Ensenyament de Llengües
 • 21515 Llengua Ideologia
 • 21533 Materials Didàctics de Llengües
 • 21534 Currículum i Avaluació
 • 21535 L?adquisició de les llengües
 • 21536 Sons i Entonació
 • 21538 Lèxic
 • 21539 FenòmensSemanticsPragmàtics
 • 21540 Indústries de la Llengua
 • 21541 Tecnologies Parla
 • 21543 Marcatge de Textos
 • 21544 Gestió Terminològica
 • 21545 Redacció Especialitzada
 • 21546 Serveis Lingüístics en les Organitzacions
 • 21548 Multilingüisme
 • 21549 Planificació Lingüística
 • 21550 Mediació Cultural i Assistència Social
 • 21554 Traducció Literària 2 (anglès)
 • 21556 Anàlisi i Crítica de Traduccions
 • 21557 Traducció Assistida
 • 21558 Història del Pensament sobre la Traducció
 • 21560 Traducció Assistida
 • 21569 Interpretació de Llengua de Signes Catalana 3
 • 21572 Traducció Juridicoeconòmica 1 (anglès)
 • 21573 Traducció Juridioeconòmica 2 (anglès)
 • 21579 Traducció Audiovisual
 • 21580 Traducció Periodística
 • 21584 Lingüística de la Llengua de Signes Catalana
 • 21589 Treball de Fi de Grau
 • 21590 Pràctiques
 • 21753 Literatura Idioma (al, an, fr)
 • 21525 Redacció i Traducció 1(francès)
 • 22537 Idioma 1 (anglès)
 • 22544 Idioma 4 (alemany)
 • 22545 Idioma 3 (anglès)
 • 22547 Idioma 3-4 (francès)
 • 22548 Idioma 3-4 (francès)
 • 22552 Idioma: Producció 2 (alemany)
 • 22556 Idioma: Producció 1-2 (francès)
 • 22559 Traducció Juridicoeconòmica 3
 • 22562 Traducció Cientificotècnica 3 (francès)
 • 22563 Seminari de Llengua (català)
 • 22564 Seminario de Lengua (español)
 • 22565 Seminari d'Idioma (alemany)
 • 22567 Seminari d'Idioma (francès)
 • 22568 Traducció Literària 3 (alemany)
 • 22569 Traducció Literària 3 (francès)
 • 22712 Interpretació Idioma - Llengua 2 (alemany)