Grau en Ciències Empresarials-Management (3326): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 20637 Economia
 • 20638 Organització i Administració d'Empreses I
 • 20639 Matemàtiques
 • 20643 Introducció a la Comptabilitat Financera
 • 20644 Matemàtiques Financeres
 • 20664 Dret de l'Empresa II
 • 20668 Psicologia i Empresa
 • 20669 Màrqueting Directe i Digital
 • 20670 Màrqueting de Serveis
 • 20836 Microeconomia I
 • 20844 Econometria I
 • 20846 Econometria II
 • 20850 Economia Internacional I
 • 20853 Econometria III
 • 20856 Economia Laboral
 • 21318 Història del Pensament Econòmic
 • 21320 Present i Futur de la Integració Europea
 • 21356 Dret Tributari
 • 21361 Dret Mercantil: Dret de Societats
 • 21847 Estadística
 • 21848 Mètodes Quantitatius per a la Presa de Decisions
 • 21849 Anàlisi d'Estats Comptables
 • 21850 Història de l'Empresa
 • 21851 Recursos Humans I
 • 21852 Organització i Administració d'Empreses II
 • 21853 Comptabilitat de Costos I
 • 21856 Economia Financera
 • 21857 Direcció Financera I
 • 21858 Comptabilitat Financera
 • 21859 Investigació de Mercats I
 • 21861 Recursos Humans II
 • 21862 Direcció Estratègica II
 • 21863 Comptabilitat de Costos II
 • 21864 Règim Fiscal de l'Empresa
 • 21866 Creació d'Empreses
 • 21868 Comerç Exterior I
 • 21870 Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió
 • 21871 Temes Actuals en Política d'Empresa
 • 21872 Sociopsicologia de les Organitzacions
 • 21875 Comerç Exterior II
 • 21878 Jocs d'Empresa
 • 21886 Gestió d'Institucions Sanitàries
 • 21887 Gestió d'Institucions no Lucratives
 • 21894 Anàlisi Real
 • 21901 Econometria Aplicada
 • 21906 Finances Internacionals
 • 21916 Comportament del Consumidor
 • 21917 Temes Actuals en Direcció Comercial
 • 21922 Comptabilitat Pública
 • 21923 Control de Gestió
 • 21931 Temes de Microeconomia
 • 21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions
 • 21935 Regulació i Política de la Competència
 • 21973 Treball de Fi de Grau
 • 22720 Història Econòmica d'Amèrica Llatina
 • 22964 Pràctiques I
 • 22965 Pràctiques II
 • 22966 Pràctiques III
 • 23145 Fonaments de Programació
 • 23146 Bases de Dades
 • 23147 Estructura de Dades i Algorismes
 • 23148 Lògica Digital i Computadors
 • 23149 Equacions Diferencials
 • 23150 Projectes Basats en Programari Lliure
 • 23154 Filosofia de la Ciència
 • 23172 Economia Pública Aplicada
 • 23625 Màrqueting Estratègic i Operatiu
 • 23626 Màrqueting Directe i Promocional
 • 23627 Estratègia i Gestió de la Marca
 • 23629 Comunicació i Grups d'Influència
 • 23630 Computació Estadística Moderna amb R
 • 23631 Preus Dinàmics i Gestió de l'Ingrés