Grau en Relacions Laborals (3314): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 20625 Història Social i Jurídica Contemporània
 • 20626 Introducció a l'Economia
 • 20627 Dret Constitucional i Europeu
 • 20628 Dret del Treball I
 • 20629 Introducció al Dret Privat i de l'Empresa II
 • 20630 Introducció al Dret
 • 20631 Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • 20632 Introducció al Dret Privat i de l'Empresa I
 • 20633 Introducció a la Psicologia
 • 20634 Dret Penal Socioeconòmic
 • 20635 Dret del Treball II
 • 20636 Psicologia del Treball
 • 21781 Organització i Mètodes de Treball I
 • 21779 Comptabilitat
 • 21780 Sociologia del Treball
 • 21782 Direcció de Persones II
 • 21783 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social
 • 21784 Direcció de Persones I
 • 21785 Dret Sindical I
 • 21786 Dret Sindical II
 • 21787 Institucions Bàsiques de Dret Administratiu
 • 21788 Organització i Mètodes de Treball II
 • 21789 Dret de la Seguretat Social I
 • 21790 Prevenció de Riscos Laborals
 • 21791 Dret Processal Laboral I
 • 21792 Dret de la Protecció Social
 • 21793 Salut Laboral I
 • 21794 Dret Processal Laboral II
 • 21795 Dret de la Seguretat Social II
 • 21796 Salut Laboral II
 • 21797 Dret Tributari
 • 21798 Tributació Empresarial
 • 21799 Règims Especials de la Seguretat Social
 • 21800 Economía Laboral
 • 21801 Nacionalitat i Estrangeria
 • 21802 Processos de negociació col·lectiva
 • 21804 Plans de formació
 • 21806 Tècniques de selcció de persones
 • 21809 Introducció al Màrqueting
 • 21811 Business Simulation
 • 21812 People Management and Globalization
 • 21814 Economia Mediambiental i de la Qualitat
 • 21816 Redacció Documental
 • 21817 Mobilitat internacional de treballadors
 • 21818 Relacions de treball a l'Administració Pública
 • 21819 Dret Sancionador del Treball
 • 21821 Fons de pensions i Responsabilitat Civil Empresarial
 • 21822 Polítiques i Plans d'Igualtat
 • 21823 Gestió Pressupostària a l'Administració
 • 21826 Dret i Història al s.XX
 • 21828 Polítiques d'Ocupació
 • 21834 Organització del Treball i Estrès Laboral
 • 21835 Ocupació i Desigualtats en Salut
 • 21836 Responsabilitat Social Empresarial
 • 21839 Educació i Mercat de Treball
 • 21840 Sociologia de les Organitzacions
 • 21841 Readings on Industrial Relations
 • 21842 Treball de Fi de Grau
 • 21843 Pràctiques Externes obligatòries
 • 24277 Pràctiques Externes optatives 12 crèdits
 • 24278 Pràctiques Externes optatives 16 crèdits
 • 24279 Pràctiques Externes optatives 20 crèdits
 • 21831 Dona, Família i Mercat Laboral
 • 21832 Immigració i Mercat de Treball
 • 21833 Gestió de la Incapacitat Laboral