Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (3313): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 20613 Introducció a la Ciència Política
 • 20614 Introducció a la Sociologia
 • 20615 Introducció a la Microeconomia
 • 20618 Psicologia i Psicopatologia
 • 20619 Introducció a la Criminologia
 • 20622 Agents i Institucions Publiques
 • 20623 Introducció a la Macroeconomia
 • 20624 Instruments Matemàtics i Ànàlisi de Dades
 • 21069 Dret Constitucional
 • 21071 Ciències Forenses
 • 21073 Introducció a la Biomedicina
 • 21075 Estat del Benestar i Protecció Social
 • 21078 Polítiques Públiques de Prevenció
 • 21079 Criminalitat
 • 21080 Tècniques Qualitatives
 • 21083 Sistema de Justícia Penal
 • 21084 Conductes Addictives i Delinqüència
 • 21085 Delinqüència i Mitjans de Comunicació
 • 21086 Sistema de Penes i Sancions
 • 21087 Seguretat Pública i Urbanisme
 • 21088 Crime Policy
 • 21089 Migracions i Sistema Penal
 • 21090 Gender and Criminal Justice System
 • 21091 Sistema Penal Juvenil
 • 21092 Victimologia i Mediació
 • 21093 Institucions Europees de Cooperació Penal
 • 21094 Sistemes Penitenciaris
 • 21095 Models Policials
 • 21097 Execusió de les Sancions Penals: Dret Penitenciari
 • 21098 Delinqüència Econòmica i Corporativa
 • 21099 Delinqüència Organitzada
 • 21103 Dissenys d'Investigació
 • 21104 Avaluació dels Efectes de les Polítiques i Programes Públics
 • 21105 Dinàmiques de Comportament: Anàlisi de Curs de Vida
 • 21107 Psicologia Criminal i Psiquiatria Forense
 • 21108 Toxicomanies
 • 21109 Disseny d'Enquestes
 • 21110 Programes de Prevenció i Tractament de la Delinqüència
 • 21111 Avaluació i Gestió del Risc
 • 21113 Treball de Fi de Grau
 • 21114 Pràctiques Externes
 • 22492 Introducció al Dret
 • 22493 Mètodes d'Investigació Criminològica
 • 22494 Criminological English
 • 22495 Estratificació Social
 • 22496 Teories Criminològiques
 • 22497 Dret Penal (Classificació del Delictes)
 • 22498 Estadística Descriptiva
 • 22499 Estadística Inferencial
 • 22500 Anàlisi Multivariable. Estadística
 • 22989 Exclusió Social i Criminalitat Urbana
 • 22990 Dret Penal (Atribució de la Responsabilitat Penal)
 • 22991 Dret Penal (Exempció de la Responsabilitat Penal)
 • 22992 Execució de Mesures Penals Alternatives