Grau en Dret (3312): Curs 2015-2016

Català | Castellano | English

Fes un clic sobre el codi per accedir als programes d'un estudi.

Programes de cursos anteriors >>

 • 20605 Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídica
 • 20606 Teoria del Dret
 • 20607 Organització Constitucional de l'Estat i Fonts del Dret
 • 20608 Història del Dret
 • 20609 Ciència Política
 • 20610 Economia i Instruments Analítics per l'Estudi del Dret
 • 20611 Fonaments del Dret Privat i de l'Empresa
 • 20612 Drets i Llibertats Fonamentals
 • 20645 Dret Internacional Públic
 • 20989 Contractes
 • 20990 Dret Penal. Part General
 • 20991 Dret de la Unió Europea
 • 20992 Institucions Bàsiques de Dret Administratiu
 • 20993 Propietat i Drets Reals
 • 20994 Activitat de les Administracions
 • 20995 Dret Financer
 • 20996 Dret Penal. Part Especial
 • 20997 Dret Mercantil: Dret de Societats
 • 20998 Dret de Danys
 • 20999 Urbanisme i Dret del Territori
 • 21000 Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i Intel·lectual
 • 21001 Dret Col·lectiu del Treball
 • 21002 Dret Tributari
 • 21003 Dret Individual del Treball i Protecció Social
 • 21004 Legal English
 • 21005 Dret de Familia
 • 21006 Dret Processal Civil
 • 21007 Dret de Successions
 • 21008 Conflicte de Lleis
 • 21009 Dret Processal Civil Internacional
 • 21010 Dret Processal Penal
 • 21011 Dret Mercantil: Dret Concursal
 • 21012 Filosofia del Dret
 • 21013 Resolució Alternativa de Conflictes
 • 21014 Dret Local
 • 21015 Dret Públic de Catalunya
 • 21016 Estat i Llibertat de Creences
 • 21017 Dret Constitucional Europeu
 • 21019 Dret Judicial
 • 21020 Política Criminal
 • 21021 Dret Penal Econòmic
 • 21022 Execució de les Sancions Penals: Dret Penitenciari
 • 21023 Dret Penal Juvenil i Sistema d'Eximents
 • 21025 Prevenció de Riscos Laborals
 • 21027 Polítiques Legislatives i Plans d'Igualtat
 • 21028 Mobilitat Internacional de Treballadors
 • 21029 Dret Sancionador del Treball
 • 21030 Dret Registral
 • 21032 Dret de Familia i Successions Internacionals
 • 21033 Institucions de Dret privat romà
 • 21034 Economia de l'empresa
 • 21036 Dret dels Mercats Financers
 • 21037 Dret Internacional Constitucional
 • 21042 Gestió pressupuestària de l'administració
 • 21044 Fiscalitat Local
 • 21045 Relacions de Treball a l'Administració Pública
 • 21046 Règims Especials de la Seguretat Social
 • 21047 Dret del Medi Ambient
 • 21048 Dret Mèdic i de la Salut
 • 21049 Dret de la Informació
 • 21050 Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania Europea
 • 21052 Dret del Comerç Internacional
 • 21053 Dret Internacional Econòmic
 • 21056 Institucions Jurídiques Comparades
 • 21057 Matrimonis Religiosos i Dret Canònic
 • 21059 Introducció a la Comptabilitat Financera
 • 21060 Metodologia i Raonament Jurídic
 • 21061 Història del Dret Català
 • 21064 Redacció Jurídica Documental
 • 21066 Teoría y Práctica de la Negociación
 • 21067 Treball de Fi de Grau
 • 22048 Anàlisi d'Estats Comptables
 • 22703 Law of Damages
 • 22704 Collective Labor Law
 • 22706 Justice and Individual Rights
 • 22741 Family Law
 • 22745 Contemporary International System
 • 22968 Pràcticum
 • 23212 Contemporary Law: Dictatorships
 • 23220 Fiscalitat Internacional i de la UE
 • 22594 International Security and Conflict