Secretaria

SECRETARIA TÈCNICA I PEDAGÒGICA DEL MASTER

salut.publica@upf.edu
Mireia Llimós

Universitat Pompeu Fabra

C/ Dr. Aiguader, 88, 08003

Telf. 93 316 18 75 

 

Guillem Martí  

Universitat Pompeu Fabra

C/ Dr. Aiguader, 80, 08003

Telf. 93 316 35 07