Màster en Tecnologies del So i de la Música

> DURADA: 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)  
> CALENDARI: De setembre a juny
> HORARI: Horari de tarda
> PREU: Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 4.639,8 €
> PLACES:
20
> MODALITAT:
De recerca
> DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS: Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
> IDIOMA:
Anglès
> LLOC DE REALITZACIÓ:
Campus de la Comunicació - Poblenou
> SECRETARIA DEL MÀSTER:
masters.dtic@upf.edu
> ORGANITZACIÓ: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

II Premi ETIC-UPF al millor Treball Final de Grau
Termini de presentació del treball: 1 de juliol del 2016 (Més informació)

Premi_ETIC_cat

Les tecnologies del so i de la música (Sound and Music Computing) conformen un camp interdisciplinari entorn de la cadena completa de la comunicació sonora, des de la creació i la generació de sons fins a la seva transmissió i la seva percepció.

Combinant metodologies científiques, tecnològiques i artístiques i aproximacions computacionals, aquest àmbit acadèmic vol incidir en la comprensió, el modelatge i la generació de so i de música. Les matèries acadèmiques bàsiques es relacionen amb la música (composició, interpretació, musicologia), la física (acústica), l'enginyeria (processament del senyal, intel·ligència artificial, interacció home-màquina, electrònica) i la psicologia (psicoacústica, psicologia experimental, neurociències). Les actuals àrees d'aplicació inclouen els instruments musicals, la producció musical, la recuperació d'informació musical, les biblioteques digitals de música, els sistemes multimèdia interactius i les interfícies auditives. El màster en Tecnologies del So i de la Música de la UPF se centra en els aspectes més tecnològics d'aquest camp.