Màster de Recerca en Sociologia i Demografia

> DURADA: 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
> CALENDARI: De setembre a juny 
> HORARI:
De 15.00 a 18.00 i de 18.00 a 21.00 (durant el 1r. i el 2n. trimestre ocasionalment es poden programar assignatures al matí)
> PREU : Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 4.639,8 €
> PLACES:
25
> MODALITAT:
De recerca
> DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS:
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials   
> IDIOMA:
Anglès
> LLOC DE REALITZACIÓ:
Campus de la Ciutadella
> SECRETARIA DEL MÀSTER:
departament.cpis@upf.edu   
> ORGANITZACIÓ :
Departament de Ciències Polítiques i Socials

UPF_M_RecercaSociologia_ca


Coordinador del màster: Luis Ortiz Gervasi

El màster en Sociologia i Demografia busca formar professionals que facin recerca de qualitat sobre aspectes sociodemogràfics clau de les societats modernes. En aquests temps difícils que vivim és fonamental conèixer quines dinàmiques afecten els individus i les famílies i quin impacte té la crisi sobre diferents col·lectius. El màster facilita eines metodològiques avançades per contestar a preguntes com:

Quin impacte té la crisi sobre la desigualtat i la cohesió socials? Com afecta les condicions de vida i de treball i la salut? Quin efecte té sobre les oportunitats de mobilitat educativa i ocupacional? Quines estratègies adopten les persones davant la crisi i com afecten aquestes estratègies l'estructura familiar, el matrimoni o l'emancipació? Quin rol juguen les dones en l'economia familiar i quins efectes té sobre les relacions de gènere? Afecta la crisi per igual totes les classes socials, països i estats del benestar? Es pot créixer i mantenir la cohesió? Amb quines polítiques?

Les matèries impartides permeten a l'estudiant analitzar aquestes i altres qüestions rellevants de l'organització social des d'una perspectiva dinàmica, identificant les oportunitats, les necessitats i els problemes que es presenten a l'individu en les diferents fases del seu cicle vital. I permeten fer-ho des d'una perspectiva comparada i internacional, per investigar el paper que té el context social i institucional en l'explicació dels desequilibris i de les dinàmiques socials.