Māster en Bioinformātica per a les Cičncies de la Salut

> DURADA: 2 anys acadèmics a temps complet (120 crèdits ECTS)
> CALENDARI: De setembre a juny  | HORARI: La presencialitat és de 6 hores diàries en la franja horària de 8.30 a 19.00 hores
> PREU: Estudiants UE: 3.420 | Estudiants no UE: 4.639,8 € (1 curs acadèmic)
> PLACES:
30
> MODALITAT:
Iniciació a la recerca, formació acadèmica avançada i especialització professional | DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS: Doctorado en Biomedicina 
> IDIOMA:
Anglès
> LLOC DE REALITZACIÓ:
Campus del Mar i Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona| SECRETARIA DEL MÀSTER: masters.dcexs@upf.edu 
> ORGANITZACIÓ:
Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) i la Universitat de Barcelona

Aquest màster ofereix un ajut a la matrícula de 2.000 € per al curs 2016-2017

fundacio catalunya la pedrera
Programa de Beques Màsters d'Excel·lència (2016-2017)

Presentació

El màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut té com a objectiu formar professionals i investigadors amb coneixements i habilitats orientats al desenvolupament de noves estratègies computacionals i de sistemes informàtics d'utilitat en la recerca biomèdica.

Una de les característiques essencials d'aquest màster és la seva elevada optativitat, que permet a l'estudiant formar-se en un ampli ventall de disciplines bioinformàtiques. Així mateix, la inclusió en el màster d'assignatures obligatòries de disseny, de gestió i d'explotació de projectes científics demostra la seva vocació professional.

Destinataris

Hi ha dos perfils de candidats: el dels titulats de l'àmbit de les ciències biològiques i de la salut (Biologia, Medicina, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia...) i el dels titulats en enginyeries i disciplines científiques bàsiques (Química, Física o Matemàtiques).

Els candidats han de tenir interès en el desenvolupament i l'aplicació d'eines computacionals d'utilitat en l'àmbit biomèdic.

Estructura

El màster preveu tres modalitats: la de recerca, la de formació acadèmica avançada i la professional. Té una durada de dos cursos acadèmics, i s'imparteix íntegrament en anglès.

En el primer curs totes les assignatures són optatives per afavorir un currículum personalitzat depenent de la formació i dels interessos futurs de l'estudiant, que pot triar entre assignatures relatives als diferents àmbits de la bioinformàtica (bioinformàtica genòmica, bioinformàtica estructural, biologia de sistemes, farmacoinformàtica i informàtica mèdica) i també entre assignatures transversals d'interès general, relacionades amb els algorismes i la programació, la gestió i l'anàlisi de dades o la mineria de textos.

En el segon curs els estudiants adquireixen nocions de bioètica i de protecció de dades aplicades a la bioinformàtica, així com de disseny, de gestió i d'explotació de projectes de recerca, i porten a terme el seu projecte de final de màster.

Continguts

  • Bioinformàtica del genoma: anàlisi, alineació, comparació i anotació automàtica de seqüències biològiques; anàlisi de l'evolució i la variació de genomes; bases de dades de biologia molecular.
  • Bioinformàtica estructural: introducció als mètodes experimentals utilitzats en la determinació estructural de biomolècules, predicció d'estructures de proteïnes i simulació de sistemes biomoleculars.
  • Biologia de sistemes: descripció de xarxes biològiques i modelatge de xarxes gèniques, de proteïnes i metabòliques. Èmfasi en els dos aspectes topològics de les xarxes i en el seu comportament dinàmic.
  • Farmacoinformàtica: gestió de biblioteques moleculars i del seu cribratge virtual, disseny de fàrmacs assistit per ordinador i modelatge quantitatiu de les relacions estructura-activitat (QSAR i 3D-QSAR).
  • Informàtica biomèdica: sistemes d'informació clínico-sanitaris, anàlisi d'imatges biomèdiques, estudi de les relacions genotip-fenotip i sistemes informàtics d'ajuda a la presa de decisions sanitàries.

Pràctiques

Les pràctiques consisteixen en una estada supervisada en un laboratori o empresa per desenvolupar el projecte de recerca de fi de màster. En finalitzar l'estada es redacta un article científic i es porta a terme la defensa pública del treball realitzat.

Les pràctiques es fan tant en laboratoris públics com privats de l'entorn de Barcelona, encara que els estudiants també poden optar per fer-les en altres regions o països. Tenen lloc en el segon curs del màster, duren sis mesos i comporten dedicació completa (40 hores setmanals).

Sortides professionals

Les principals sortides professionals són:

  • Tècnic bioinformàtic, tant en grups de recerca acadèmics com en hospitals i en empreses i indústries biotecnològiques, farmacèutiques i bioinformàtiques.
  • El màster és el punt de partida per fer el doctorat en Biomedicina.
  • Empreses biotecnològiques de l'àmbit biomèdic.
  • Empreses d'investigació sota contracte.
  • Recerca i desenvolupament de medicaments en centres públics de recerca.

Beques i ajuts

El màster disposa d'una beca de la UPF d'ajuda a la matrícula i d'una beca atorgada per la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Consulta altres possibilitats de beques per a màsters a www.upf.edu/beques-master.