Curs d'Espanyol

Cursos oferta institucional UPF
45 h presencials i 30 h de treball autònom

Cursos Idiomes UPF de preparació de diplomes

Certificats oficials

Nivell 1

MECR A1

 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell A1

 

Nivell 2

MECR A2

 

 

Certificat de nivell Bàsic EOI

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell A2 

 

Nivell 3
Certificat Llindar B1
MECR B1

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell Inicial B1 

Certificat Cicle Elemental / Nivell Intermedi EOI

 

 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell Intermedi B2 

Certificat d'Aptitud / Nivell Avançat EOI

 

 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell C1  

 

 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivell Superior C2 

 

 A més a més, a travès de l'SPANISH PROGRAM (www.upf.edu/spanishprogram), Idiomes UPF ofereix cursos d'espanyol des de nivell inicial (A1 MECR) fins a nivell superior (C2 MECR).

Last updated 04-07-2017
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona