Curs d'Alemany

Canvis de grup

Els estudiants que, bé per canvis en els seus horaris dels estudis o per motius laborals, vulguin demanar un canvi de grup ho poden sol·licitar mitjançant un full de sol·licitud que se'ls lliurarà a la Secretaria d'Idiomes UPF.

La coordinació acadèmica –juntament amb la coordinació de la llengua corresponent- autoritzarà el canvi de grup sol·licitat. Des de la Secretaria d'Idiomes UPF és confirmarà a l'alumne si pot realitzar el canvi.

Els canvis d'horari només s'acceptaran durant els 15 primers dies del trimestre. La demanda només serà acceptada si hi ha places vacants en el grup sol·licitat.

Si l'alumne fes qualsevol canvi sense comunicar-ho a la Secretaria, no constaria a les actes de notes.
SOL·LICITUD

Canvis de nivell

Si un professor detecta que un alumne matriculat en un curs seu ha estat assignat erròniament a un nivell que no li correspon, haurà d'informar al seu coordinador i a la coordinadora acadèmica, que podran autoritzar un canvi de nivell. Els canvis només s'acceptaran durant els 15 primers dies del curs. La demanda només serà acceptada si hi ha places vacants en el nivell sol·licitat.

Canvis d'aules

Les aules del curs poden canviar cada trimestre. Els alumnes han de consultar la cartellera d'IDIOMES UPF abans de la primera classe.

Canvi de dates d'exàmens

En cas què un alumne no pugui assistir a un examen per malaltia o coincidència exacta de dia i hora amb un examen de l'estudi, haurà de presentar una instància i un justificant a la Secretaria d'Idiomes UPF. La Coordinadora Acadèmica d'exàmens resoldrà si es possible fer l'examen un altre dia i es comunicarà a l'alumne. Els resultats dels exàmens finals es podran consultar a la cartellera o a la web d'Idiomes UPF. En cap cas no es donarà la informació per telèfon o correu electrònic.

Certificats IUPF 

Després d'haver superat un nivell determinat a Idiomes UPF expedeix un certificat que l'alumnat pot fer servir per a la convalidació i el reconeixement de crèdits. En els certificats hi constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d'hores del curs.

L'alumne pot demanar un certificat que doni fe d'una determinada informació relativa al curs d'idioma que realitza, per motius laborals o personals.
Termini: 10 dies des de la sol·licitud. Recollir el certificat a la Secretaria d'Idiomes UPF.
SOL·LICITUD

Puntualitat i descansos

Les classes començaran no més tard de deu minuts de l'hora establerta com a inici. Aquests deu minuts són perquè els alumnes entrin a l'aula i el professor tingui temps de preparar tot el material que necessiti. L'arribada d'alumnes més tard d'aquesta hora causa molèsties tant al professor com a la resta de companys.

En les classes de 3 hores i mitja, es podrà fer una pausa de quinze minuts després de la primera part. En el cas de les classes de dues hores, el descans serà de cinc minuts.

Política de devolucions

Consulta la política de devolucions d'Idiomes UPF

Sol.licitud de devolucions

Altres qüestions

Per respecte als companys i al professor, s'ha de:

  • Desconnectar el telèfon mòbil en entrar a la classe.
  • Estar atent a la classe, sobre tot quan parlin el professor o els companys.
Last updated 22-09-2016
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona