Català

A més del certificat acreditatiu que s’obté en acabar un curs a Idiomes UPF, els diversos nivells que componen el nostre itinerari formatiu de català integren la preparació per als certificats oficials de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

Itinerari: Veure itinerari formatiu de català

Si vols presentar-te als certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluació en Llengües de Catalunya (CIFALC), ho pots fer a la UPF a les convocatòries de desembre, febrer, març o juny.

Recorda que aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, de manera que serveixen per treballar a l’administració pública.

Informació certificats oficials CIFALC

Last updated 12-07-2016
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona