Núria Gavaldà Ferré
Español | English

iniciExperiència docent

"Fonética Forense". Curs de Postgrau dins el Máster en Lingüística Forense IDEC-IULA. Curs 2010-2011 i 2012-2013

"Corpus y Lingüística Forense". I Escuela Internacional de Verano de Lingüística de Corpus. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 1-4 Setembre de 2010. (Taller)

"Història de la Llengua Anglesa I". Assignatura obligatòria de 2n cicle, llicenciatura en Filologia Anglesa, Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona. Curs 2008-2009.

"Fonètica i Fonologia Angleses I". Assignatura obligatòria de 1er cicle, llicenciatura en Filologia Anglesa, Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona. Curs 2007-2008 i 2008-2009.

"Fonètica i Fonologia Angleses II". Assignatura obligatòria de 2n cicle, llicenciatura en Filologia Anglesa, Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona. Curs 2007-2008.

iniciOrganització d'activitats

Membre del comitè organitzador de la Summer School in Forensic Linguistic Analysis (2012 edition), ForensicLab (IULA-UPF)- Centre for Forensic Linguistics (Aston University), Barcelona, 16-20 Juliol, 2012.

Membre del comitè d’organització del Second International Workshop on Forensic Linguistics/Language and the Law: present dimensions and new perspectives and challenges, ForensicLab, IULA, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 9 de Juliol de 2009.

Adreça de contacte: nuria.gavalda@upf.edu
Data d'actualització: 27-09-2013