Congresos

Comunicaciones (intervención breve)

 1. CASSANY, D.; MARÍ, Isidor. “Catalan curricula beyond the Threshold Level.”, Multimedia systems and the socio-cultural integration of adults learning a language in the country or region where it is spoken, Taller núm. 9 Council of Europe, project n. 12: “Learning and teaching modern languages for communication”. Consell d’Europa / Generalitat de Catalunya, Espluga de Francolí (Barcelona), 23/27-9-1985. McDOWELL, John (comp.) International workshops for trainers of modern language teachers, 1985. Report on Workshop 9. Estrasburg: Consell d’Europa. 1988. CC-GP 12 (85) Workshop 9 Bilingual.

 2. ARNAUS, Remei; CASSANY, D.; MCDOWELL, John. “La utilització de la premsa als cursos de català per a adults”, II Simposi Internacional de Premsa i Educació. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 15/17-10-1985. Publicada a Premsa i escola, 2, 25-38. 1986. DL: B-17.174/86.VII Congreso Latinoamericano: Desarrollo de la Lectura y la Escritura. México, Octubre de 2002

 3. ARNAUS, Remei, CASSANY, D.; COROMINA, Carme; ROCA, Octavi. “Els mitjans de comunicació en l’ensenyament del català. El curs Digui, digui”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea científica IV. Mitjans de comunicació i noves tecnologies. Fundació II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Perpinyà: 2/4-5-86. Publicada a Actes del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea científica IV. Barcelona: Fundació II Congrés Internacional de la Llengua Catalana / Ed. 62. 64-67. 1989. 64-67 ISBN: 84-297-2973-9.

 4. CASSANY, D. “Tècniques de correcció: una perspectiva humanista”, I Congrés Internacional sobre l’Ensenyament de Llengües Estrangeres. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 27 de febrer / 2 març de 1991.

 5. CASSANY, D. “Actituds lingüístiques i aprenentatge de llengües”, Segon simposi sobre l’ensenyament del català a no-catalanoparlants. Escola de Formació del Professorat de Vic, 4/6 de setembre de 1991. Publicada a Ponències, comunicacions i conclusions. Segon simposi sobre l’ensenyament del català a no-catalanoparlants. Vic: EUMO, 1992, 305-310. ISBN: 84-7602-465-7.

 6. II Congreso Internacional Cátedra UNESCO Lectura y Escritura. Chile, 2003CASSANY, D. “Recursos i tècniques per a l'expressió oral. Visió de conjunt”, Segon simposi del professorat de valencià de l’ensenyament mitjà i de l’educació secundària obligatòria, Generalitat Valenciana, Elx (Alacant), 7/11-9-1993.

 7. CASSANY, D.; SANZ, Glòria. “Learner preconceptions in teaching technical writing”, SIG Writing 96 European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, Barcelona, 23/25-10-96. Publicada a: European Writing Conferences 1996. EARLI Special Interest Group Writing. Writing and Computers Association. CR-Rom. ICE Universitat de Barcelona. Barcelona: 1997. ISBN: 84-88795.

 8. CASSANY, D. “La formació de revisors de textos.” IV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universitat de Barcelona, 27/29-11-96. Publicada en castellà: “La formación de revisores de textos.” A: CANTERO, Francisco José; MENDOZA, Antonio; ROMEA, Celia: Didáctica de la Lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura / Universitat de Barcelona. 193-202. Barcelona: 1997. ISBN: 84-475-1735-7. Reimprès a Lingüística y literatura, 34-35, 266-283, anys 19-20, juliol-juny 1998-1999 (publicació, maig 2002). Departament de Lingüística y Literatura, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). ISSN: 0120-5587.

 9. CALSAMIGLIA, Helena; BONILLA, Sebastián, CASSANY, Daniel, LÓPEZ FERRERO, Carmen; MARTÍ, Jaume. “Análisis discursivo de la divulgación científica.” I Simposio Internacional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid. 20/22-4-98. Publicada a DE BUSTOS, J. J., CHARAUDEAU, P., GIRÓN, J. L., IGLESIAS, S. & LÓPEZ, C. (coords.) Lengua, discurso, texto, Tomo II. Madrid: Visor. 2001. p. 2639-2646. ISBN: 84-7522-998-0. http://www.upf.edu/dtf/personal/danielcass/analies Reproducido en Venezuela Innovación, Artículos de divulgación científica: http://www.venezuelainnovadora.gov.ve/articulo11.html

 10. CASSANY, D.; MARTÍ, Jaume. “Análisis del discurso de divulgación científica: el contenido informativo en la enfermedad de las vacas locas”, I Simposio Internacional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid. 20/22-4-98. Publicada com: “Estrategias de divulgación de un concepto científico: el prión", a DE BUSTOS, J. J., CHARAUDEAU, P., GIRÓN, J. L., IGLESIAS, S. & LÓPEZ, C. (coords.), Lengua, discurso, texto, volum II. Madrid: Visor. 2001, 2.665-2679. ISBN: 84-7522-998-0. Versión reducida: CASSANY, D.; MARTÍ, Jaume. “Estrategias divulgativas del concepto prión.”, Quark. Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 12, 58-66. 1998. ISSN: 1135-8521. http://www.imim.es/quark/num12/012058 (texto completo en versión .pdf). Artículo reseñado en Portal do Jornalismo Cientifico, Sao Paulo (Brasil).

 11. CASSANY, D.; LÓPEZ FERRERO, Carmen. “Recursos para la divulgación de conceptos especializados. Formulación de hipótesis”, XVIII Congreso nacional de AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada), Universitat de Barcelona, Barcelona, 4-6/5/2000. Publicada a Muñoz, C. et al. Trabajos en lingüística aplicada. Barcelona: Univerbook SL / AESLA. 2000. 549-556. ISBN: 84-477-0733-4.

 12. CASSANY, D.; LÓPEZ FERRERO, Carmen. “El uso de conceptos científicos en Internet”, XIX Congreso nacional de AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada), Universidad de León, León, 3-5/5/2001. A: MORENO, A. I.; COLWELL, V. (2001) Perspectivas recientes sobre el discurso, León: AESLA / Universidad de León, edició en CD-Rom. ISBN: 84-7719-984-1.

 13. CASSANY, D.; LÓPEZ FERRERO, Carmen. “La divulgación científica en foros virtuales: abulímia y anorexia”, comunicació presentada a II Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia, Generalitat Valenciana i Museu de les Ciències “Principe Felipe, València, 28/30-11-2001. Publicat a Manuel Toharia Cortés coord. La ciencia es cultura. II Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia. Libro II. Comunicaciones / pósters. València: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. 2003. ISBN: 84-933463-2-2 (obra completa), ISBN: 84-933463-4-9 (Vol. II), ISBN: 84-933463-5-7 (CD).

 14. CASSANY, D.; LÓPEZ FERRERO, Carmen. “Sida y seropositividad en Internet”, comunicació presentada en el V Seminario MSD sobre VIH/SIDA para periodistas, Observatori de Comunicació Científica / XIV Conferencia Internacional del SIDA, Barcelona, 17-5-2002. Publicat a Quark. Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 24, 62-75, 2002. ISSN: 1135-8521. http://www.imim.es/quark/24/default.htm (texto completo en versión .pdf)

 15. CASSANY, D.; LÓPEZ FERRERO, Carmen. “Centre de redacció: l’autoaprenentatge de la comunicació acadèmica”, 2º Congreso Internacional ‘Docencia universitaria e innovación’ Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 1/3-7-2002. CD: ISBN: 84-88795-66-1.

 16. CASSANY, D.; LÓPEZ FERRERO, Carmen. “Science Popularization Practices from a Linguistic point of view”, 8th International Conference on Public Communication of Science and Technology, Conocimiento científico y diversidad cultural / Scientific Knowledge & Cultural Diversity, Fòrum de les cultures, Barcelona, 3/6-6-2004.

 17. LÓPEZ FERRERO, Carmen; CASSANY, D., "Características lingüísticas y pragmáticas del discurso técnico en español", ABC 7th European Convention, Business Communication: Makink an Impact. Copenhagen (Dinamarca), 26/28-5-2005. www.busines scommunication.org/conventions/2005/2005_Copenhagenconference.html

 18. CASSANY, D. coordinador. Panel. "Literacidad crítica", IV Jornadas de Desarrollo Humano y Educación, Fundación Infancia y Aprendizaje / Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 6/9-9-2005. www.ivjornadasdesarrollo.com/index.php

 19. GELPÍ, Cristina; CASSANY, D. "Plain Language in Spain", comunicación en el Fifth Internacional PLAIN Conference, Plain Language Association International, Washington (EUA), 3/6-11-2005. www.plainlanguagenetwork.org/conferences/2005/

 20. CASSANY, D. "Grupo de investigación Literacidad crítica", póster y comunicación en el VII Congrés de Lingüística General, Universitat de Barcelona, Barcelona, 21-4-06. Actas en CD: pág. 86-87. ISBN 84-475-2086-8

Ponencias (invitación, extensa)

 1. CASSANY, D. “La interacción profesor-alumno en la enseñanza de la redacción”, conferencia inaugural. Segunda conferencia sobre la enseñanza de la redacción, Río Piedras: Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan (Puerto Rico), 21-2-92.

 2. CASSANY, D. “La cultura de la escritura en el aula. Líneas generales para una didáctica de los procesos de la composición escrita”, conferencia plenaria, V Congreso sobre enseñanza de la lengua en Andalucía. APRELA (Asociación para Enseñanza de la Lengua en Andalucía) Universidad de Huelva. Huelva, 9/12-3-95. DE LAS HERAS BORRERO, Jerónimo et al. Actas V Congreso sobre enseñanza de la lengua en Andalucía. Huelva: Aprela. 1999. 63-84. ISBN: 84-605-9451-3.

 3. CASSANY, D. “L’escriptura extensiva. Com desenvolupar hàbits de redacció”, ponència extensa, XIII Jornades de Redacció i Escola. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona, 17/18-11-95. PUJALS, Gemma; SANAHUJA, Eduard. (comp.) Saber de lletra V. Recursos i materials de suport per a la Reforma a l’Àrea de Llenguatge. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona. 1997. 21-45. ISBN: 84-920023-1-8.

 4. CASSANY, D. “La enseñanza de la expresión escrita en secundaria”, conferencia plenaria, VI Congreso sobre enseñanza de la lengua en Andalucía. Universidad de Huelva. Huelva, 14/16-3-96. En prensa.

 5. CASSANY, D. “La composición escrita en E/LE”, ponencia plenaria, X Congreso Internacional Expolingua, “Didáctica del español como lengua extranjera”, Fundación Expolingua, Madrid, 16/20-4-97. MIQUEL, Lourdes; SANS, Neus. (coord.) Didáctica del español como lengua extranjera. Madrid: Fundación Actilibre. 1999. ISBN: 84-89050-13-9. 47-66. Versión bilingüe castellana y japonesa en la revista del Centro de Estudios Hispánicos de la Sophia University: “La composición escrita en E/LE´”, Spain Bunka Series, 5, 7-45 (castellano), 47-80 (japonés) 1998. ISSN: 0104-8554.

 6. CASSANY, D. “Actitudes ante la escritura”, conferencia plenaria, III Jornadas sobre enseñanza de la Lengua Española. Departamento de Filología Española. Universidad de Granada. 29-11-97. Publicada como: “Funciones, representaciones y prácticas de lo escrito. Algunas consideraciones sobre didáctica de la composición.” Actas de las 3 Jornadas sobre la Enseñanza de la Lengua Española. Granada: Universidad de Granada, 13-45. 1998. ISBN: 84-86848-98-9. DL: GR-1482/98. 13-45.

 7. CASSANY, D. “Escribir para leer y viceversa”, ponencia extensa, 6ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles y Escolares. Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Salamanca, 25/27-6-98. Publicada en: Animar a escribir para animar a leer. 6ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles y Escolares. Salamanca: Caja Duero / Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1999, 25-36. ISBN: 84-89384-05-3.

 8. CASSANY, D. “Cómo enseñar a cocinar textos”, conferencia inaugural, Jornadas sobre las lecturas: ‘La aventura de leer y escribir’”. Centro de Profesorado de Málaga / Junta de Andalucía. Málaga, 30-11-98. Publicada en: La aventura de leer y escribir. Actas de las Jornadas sobre las lecturas. Málaga digital: Màlaga. 1999, 73-82. ISBN: 84-699-1159-7.

 9. 4º Congreso Colombiano y 5º Latinoamericano de Lectura y Escritura. Bogotá, Abril 1999CASSANY, D. “La escritura como umbral del paradigma científico y democrático. Actitudes, valores y hábitos sobre lo escrito y la composición.”, conferencia plenaria, 4º Congreso colombiano y 5º latinoamericano de lectura y escritura. International Reading Association / Fundalectura / Ministerio de Educación Nacional. Bogotà (Colombia), 13/16-4-99. Publicada en Memorias. 4º Congreso colombiano y 5º latinoamericano de lectura y escritura. 1999. 119-141. ISBN: 958-9342-05-1. Reproducida en Revista Candidus (El portal educativo de Venezuela), 17, septiembre-octubre 2001.

 10. CASSANY, D. “Actitudes y hábitos sociales sobre la composición escrita”, conferencia plenaria, Congreso Nacional de Lengua Escrita. MECD / Centro de Profesores Murcia II /, Múrcia, 3/6-6-99. En prensa.

 11. CASSANY, D. “Aprender a conversar en situaciones de composición”, conferencia inaugural. Encinar a Escrever: Teoria e Prática. Encontro de Reflexao. Instituto de Educaçao e Psicologia, Universidade do Minho, Braga (Portugal), 1/3-7-99. Publicada en SEQUEIRA, Fátima; BRANDAO Carvalho, José António y GOMES Álvaro (ed.). Ensinar a escrever. Teoria e práctica. Universidade do Minho. 11-25. 2001. ISBN: 972-8098-92-8.

 12. CASSANY, D. “Divulgación científica y didáctica de la composición en registros especializados”, conferencia inaugural, XVIII Endil: Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores en Lingüística, UPEL, Universidad Pedagógica El Libertador- Maturín, Maturín-Caripe (Venezuela), 20-7-99.

 13. XIII Jornadas Regionales y I Congreso Internacional de la Sociedad de Dislexia del Uruguay. Montevideo, Septiembre de 2000CASSANY, D. “El comentario de texto en el enfoque comunicativo”, ponencia plenaria, X Congreso sobre Enseñanza de la lengua en Andalucía. 18-20/11/99. Universidad de Huelva / Aprela. Huelva. En prensa.

 14. CASSANY, D. “Actitudes y representaciones sobre la composición”, conferencia de clausura, I Congreso Internacional de la Sociedad de Dislexia del Uruguay, Sociedad de Dislexia del Uruguay, Montevideo (Uruguay), 7/9-9-2000. Publicada en Aprender: un derecho de todos. Un desafío: prevenir-diagnosticar-actuar. Nuevas perspectivas en lectura y escritura. Sociedad de Dislexia del Uruguay. Montevideo (Uruguay), 2001. 213-222. ISBN: 9974-7638-0-0. www.sociedaddedislexia.org.uy

 15. CASSANY, D. “Análisis de la divulgación científica: modelo teórico y estrategias divulgativas”, ponencia plenaria, XIV Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística, Universidad de Los Lagos, Osorno (Chile), 9/11-10-2001. Publicada en Texto, Lingüística y cultura. XIV Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. Comunicaciones seleccionadas. Osorno (Chile): Editorial Universidad de Los Lagos. 57-80; 2003. ISBN: 956-7533-64-4.

 16. CASSANY, D. “La escritura y la enseñanza en el entorno digital”, conferència plenària, XIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL, Asociación de Lingüística y Filología de América Latina), Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica), 18/23-2-2002. Publicado en Víctor M. SÁNCHEZ CORRALES ed. Actas. XIII Congreso Internacional de ALFAL. Versión CD. San José de Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2004. ISBN: 9977-15-120-2. Versión corregida: "La alfabetización digital", Thesaurus. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá (Colombia), en prensa.

 17. CASSANY, D. “El comentario de textos: una nueva perspectiva comunicativa”, conferencia plenaria, IX Alcuentru Llingua Minoritaria y Educación, Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 22-3-2001. Xosé Antón GONZÁLEZ RIAÑO ed. Nueves llendes na enseñanza d’una llingua minoritaria. Uviéu: Estaya Pedagóxica, 16. 2003. 137-155.

 18. CASSANY, D. “Análisis de argumentaciones orales en talleres de escritura profesional”, ponencia plenaria, Congreso Internacional de La argumentación. Lingüística, Retórica, Lógica y Pedagogía, Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 10/12-7-2002. Publicado en ARNOUX, Elvira y GARCÍA NEGRONI, María M. coords., HomVII Congreso Latinoamericano: Desarrollo de la Lectura y la Escritura. México, Octubre de 2002enaje a Oswald Ducrot. Buenos Aires: Eudeba, 2004, pp. 95-116. ISBN: 950-23-1312-7.

 19. CASSANY, D. “Enseñar a construir argumentación oral comentando escritos”, conferencia plenaria, VII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, Asociación Internacional de Lectura. Puebla (México), 16/19-10-2002. Edición en CD: VII Congreso Latinoamericano. Desarrollo de la lectura y la escritura. Conferencias magistrales. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México, 2004.

 20. CASSANY, D. “Lectura y escritura críticas”, curso de 10h. 2º Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura, Universidad Católica de Valparaíso (Chile), 12/18-5-2003.

 21. CASSANY, D. “Talleres de escritura”, videoconferència plenària, Seminario La lectura y la escritura en la formación de los profesionales, Universidad del Valle, Santiago de Cali (Colombia), 11/12-9-03.

 22. CASSANY, D. “El uso de la escritura en ELE”, conferencia plenaria inaugural, 3er Simposio La lengua y la cultura mexicana a extranjeros, CEPE (Centro de Español para Extranjeros), Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 13/14-10-03. En: Memorias del Tercer Simposio Internacional "La enseñanza del español y la cultura a extranjeros", CEPE (UNAM): México, 2005. pág. 15-30. ISBN: 970-32-2777-5.

 23. CASSANY, D. “La lectura y escritura de géneros profesionales”, conferencia plenaria final, II Congreso Internacional de Español para Fines Específicos, Ámsterdam, Consejería de Educación de Belgica, Países Bajos y Luxemburgo / Universidad de Amsterdam / Universidad de Niemegen / Universidad de Utrecht / Centro Cervantes de Utrecht. Amsterdam, 7/8-11-03. Publicado en: Español para Fines Específicos. Actas del II CIEFE. Ministerio de Educación y Ciencia / Instituto Cervantes. pág. 40-64. ISBN: 90-806886-3-0. www.ciefe.com [28-12-06].

 24. CASSANY, D.; Carmen LÓPEZ FERRERO. “El uso de conceptos científicos en Internet: valoración conceptual y denominativa”, ponència un una taula rodona, Seminario Ciencia, tecnología y lengua española: la terminología científica en español, Fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT), RECYT, Residencia de estudiantes, Madrid, 11/12-12-2003. En SEQUERA, Reyes ed. "Ciencia, tecnología y lengua española: la terminología científica en español". Madrid: FECYT, pág. 278-293. DL: M-52473-2004. En línea: www.fecyt.es/default.cfm?id_seccion=1115&id_sec=1114&nivel=1 [16-3-05].

 25. CASSANY, D. “El portfolio europeo de las lenguas”, conferencia plenaria, XII Encuentro práctico de profesores de ELE, International House / Editorial Difusión. Barcelona: 12/13-12-2003.

 26. CASSANY, D. “El costo del lenguaje escrito en las organizaciones” Presentación de la campaña de Lenguaje ciudadano, Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México, 5-10-2004, México DF (México). Edición en CD: Lenguaje ciudadano, sense ISBN. http://www.lenguajeciudadano.gob.mx/eventos.html

 27. CASSANY, D. “Investigaciones sobre lectura y escritura multilingües: procesos de composición, retórica contrastiva y la perspectiva crítica”, participación en mesa redonda extensa: “¿Por qué se aprende a leer y a escribir en diferentes lenguas?”, V Encuentro Internacional sobre Lectura y Desarrollo, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara / Institut Ramon Llull, Guadalajara (México), 4-12-2004. Publicada en MATUTE, Matilde coord. Aprender a leer y escribir en diferentes lenguas y realidades, Universidad de Guadalajara, 2005, pág. 15-48. ISBN: 970-27-0791-9.

 28. CASSANY, D. "O labor corrector do técnico de planificación lingüística", VIII Encontros para a Normalización Lingüística, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 20/22-1-2005, Santiago de Compostela.

 29. CASSANY, D. "Quiero hacer escuchar mi voz en este mundo globalizado. Reflexiones y propuestas sobre la multiliteracidad plurilingüe y democrática", conferencia plenaria, 8º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, Universidad de Puerto Rico, San Juan (Puerto Rico), 22-24 de junio. www.lectoescriturapr.org/Propuestas.html [5-5-05]

 30. CASSANY, D. "El Lenguaje como instrumento democratizador", conferencia, Jornada de Reflexión sobre la lengua y la democracia, Senado de Chile, 22/8/2005, Valparaíso (Chile). http://www.senado.cl/prontus_senado/antialone.html?page=http://www.senado.cl/prontus_seminarios/site/artic/20050823/pags/20050823111638.html

 31. CASSANY, D. "Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual: multiliteracidad, Internet y criticidad", conferencia inaugural, Congreso Nacional Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura, Sede Concepción. Universidad de Concepción (Chile), 24/26-8-2005. Actas en línea: www2.udec.cl/catedraunesco/index.htm [5-5-05]

 32. CASSANY, D. "Literacidad crítica: leer y escribir la ideología", seminario de 2h, IX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, SEDELL y Universidad de la Rioja, Logroño, 30-11-2005/2-12-2005.

 33. CASSANY, D. "El Portafolio Europeo de las Lenguas para el Español", conferencia inaugural, Primer Congreso Nacional de la Asociación Noruega de Profesores de Español, ANPE (Asociación Noruega de Profesores de Español) y Universitetet i Oslo, Oslo, 8/9-9-06. Publicada en Actas del Primer Congreso: 2006, año del español en Noruega, un reto posible. ISSN: 1697-9346. En línea: http://www.mec.es/redele/Biblioteca2006/anpe/Noruega2006.shtml

 34. CASSANY, D. "Leer y escribir en el mundo actual: estudios socioculturales sobre las nuevas formas de escritura", conferencia inaugural, II Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Sonora, Hermosillo (México), 1-11-06.

 35. CASSANY, D. "Los retos de la lectura contemporánea", conferencia plenaria, Segundo Congreso Internacional de Profesores de Lenguaje y Literatura y Primer Coloquio Nacional de Didáctica de la Lengua Española, Lenguas Originarias en Bolivia y del Idioma Inglés, Universidad Técnica de Oruro, Oruro (Bolivia), 6/10-11-06.

 36. CASSANY, D. "Vivir y leer en el siglo XXI", conferencia inaugural en el Seminario Internacional de Lectura: "Otros géneros, otras lecturas", en la 26ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Educación Pública, Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, 13/16-11-06.
Web de Daniel Cassany