Pla d'Avaluaciˇ Institucional de la Qualitat

Composició del Comitè d'Avaluació Interna del Procés d'Inserció Laboral dels Graduats de la UPF:

 • Josep M. Vilajosana Rubio, vicerector de Comunitat Universitària, que actuarà com a president del comitè
 • Josep Baños Díez, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Miquel Berga Bagué, degà de la Facultat d'Humanitats.
 • Lucia Gil, del Programa per a la Qualitat de l'Ensenyament
 • Pere Jódar Martínez, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials 
 • Pau Fernández González, de l'Oficina d'Inserció Laboral.
 • José García Montalvo, professor del Departament d'Economia i Empresa.
 • Jaume Guillamet Lloveras, degà dels Estudis de Periodisme.
 • Anna Pàmies Pahí, responsable de l'Oficina d'Inserció Laboral.
 • Joan Palou Serra, director tècnic del Consell Social.
 • Anna Petit Solé, tècnic de l'Àrea d'Estudis, Planificació i Avaluació.
 • Andrés Ramon Llull, graduat de la UPF, que actuarà de titular.
 • Enric Vallduví Botet, professor del Departament de Traducció i Filologia.
 • Joan Vinyes Sanz, degà dels Estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions.
 • David Álvarez Pujol, graduat de al UPF, que actuarà de suplent.