Acords adoptats pel Consell Social (anteriors a 2017)

Ordres del dia

Plenari

 

Comissió Acadèmica

Comissió Econòmica