Sessiˇ de la Comissiˇ Econ˛mica del Consell Social de 19 de marš del 2015

Acords

Aprovació de les tarifes dels cursos de l'Aula d'Estiu i Campus Júnior per al 2015
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril del 2015)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 10 de març del 2015, les tarifes dels cursos de l'Aula d'Estiu i dels cursos del Campus Júnior per al 2015, en els termes següents:

- Cursos de Campus Júnior: 90 €/curs (una setmana, 9.30-14.00, 20-25 hores)

- Cursos de l'Aula d'Estiu:

Tipus de curs

Preu del crèdit

Cursos corresponents a titulacions de grau de coeficient A1

25,27 €

Cursos corresponents a titulacions de grau de coeficient B1

35,77 €

Cursos corresponents a titulacions de grau de coeficient C1

39,53 €

Cursos corresponents a titulacions de màster amb bonificació2

49,00 €

Cursos corresponents a titulacions de màster sense bonificació2

          65,87 €

[1] L'adscripció de les titulacions als diferents coeficients d'estructura acadèmica és la que estableix el Decret 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015.

2 La bonificació s'aplica en les mateixes condicions previstes per acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per al curs 2014-2015.

Aprovació de les tarifes del Servei d'Idiomes de la Fundació UPF (Idiomes UPF) per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril del 2015)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 11 de març del 2014, les tarifes del Servei d'Idiomes de la Fundació UPF (Idiomes UPF) per al curs 2015-2016, que s'adjunten com a annex 2.

Aprovació del preu de matrícula d'un curs de postgrau organitzat per la Fundació IDEC per al curs acadèmic 2015-2016
(Data de publicació dels acords:15 d'abril del 2015)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 10 de març del 2015, el preu de matrícula del curs de postgrau de SEO i Social Media per a comunicadors (1a. edició), organitzat per la Fundació IDEC per al curs acadèmic 2015-2016, per un import de 2.500€.