Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 28 d'abril del 2016

Acords

Atorgament de progressió de grau
(Data de publicació dels acords: 27 de maig del 2016)

S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable de les sol·licituds de progressió dels estudiants següents:

NIA               Grau

157389            Administració i Direcció d'Empreses

166268            Administració i Direcció d'Empreses

175455            Enginyeria en Informàtica

172986            Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

164169            Relacions Laborals

 

Denegació de continuïtat i progressió de grau
(Data de publicació dels acords: 27 de maig del 2016)

1. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució desfavorable de les sol·licituds de progressió dels estudiants següents:

NIA               Grau

112577            Administració i Direcció d'Empreses

165830            Administració

126224            Ciències Polítiques i de l'Administració

84070              Dret

2. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució desfavorable de la sol·licitud de continuïtat de l'estudiant següent:

NIA               Grau

114461           Relacions Laborals