Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 13 de novembre del 2014

Acords


Atorgament de cinquenes convocatòries, continuïtat, progressió de grau i diplomatura, tercera convocatòria de postgrau i estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 26 de novembre del 2014)

1. En la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 13 de novembre del 2014 la presidència va informar, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions favorables de les sol·licituds de progressió, modalitat d'estudi a temps parcial i tercera convocatòria de postgrau dels estudiants que es relacionen en l'annex 2.

Denegació de cinquena i sisena convocatòria, continuïtat, progressió i tercera convocatòria de postgrau
(Data de publicació dels acords: 26 de novembre del 2014)

S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions desfavorables de les sol·licituds de progressió dels estudiants que es relacionen en l'annex 3.