Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 4 d'octubre del 2016

Atorgament i denegació de diverses sol·licituds de permanència, progressió i temps parcial
(Data de publicació dels acords: 18 d'octubre del 2016)

S'acorda, per unanimitat, vista la petició de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica d'informe previ a la resolució de sol·licituds de permanència, progressió i temps parcial, de data 28 de setembre del 2016, emetre els informes següents:

 

Sol·licituds de continuïtat

NIA

Grau

Informe

184845

Administració i Direcció d'Empreses

Favorable

182444

Periodisme

Favorable

183113

Traducció i Interpretació

Favorable

103353

Disseny (ELISAVA)

Favorable, amb la recomanació de la matriculació a temps parcial

103363

Enginyeria en Disseny Industrial (ELISAVA)

Favorable, amb la recomanació de la matriculació a temps parcial

103279

Logística i Negocis Marítims (Tecnocampus)

Favorable, condicionat a la matriculació a temps parcial

184560

Medicina

Favorable, amb la recomanació de la matriculació a temps parcial

183013

Humanitats

No favorable

102389

Doble Grau en Administració d'Empreses
i Gestió de la Innovació/Grau en Marqueting i Comunitats Digitals (Tecnocampus)

No favorable