Sessiˇ del Consell de Govern del dia 16 d'octubre del 2013

Acords

  

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 10 de juliol del 2013
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 10 de juliol del 2013.

3. Concessió de la medalla de la UPF, a títol pòstum, al professor Vicent Caselles
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

El Consell de Govern, a proposta del rector, acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra, a títol pòstum, a Vicent Caselles Costa, catedràtic de Matemàtica Aplicada de la UPF, per la seva dilatada i brillant trajectòria acadèmica, dedicada a la docència i a la recerca en l'àmbit de les equacions en derivades parcials, i molt especialment, en el tractament i processament d'imatges, i per les seves importants contribucions científiques, que han estat àmpliament reconegudes per la comunitat científica internacional.

4. Modificació de la programació de titulacions oficials  (Cursos 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013)
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

4.1. S'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2014-2015, que consta com a annex 1.

4.2.  S'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2013-2014, que consta com a annex 2.

4.3. S'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2012-2013, que consta com a annex 3.

5. Aprovació de diverses memòries de verificació de màsters universitaris
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)  

5.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Assessorament Genètic, que impartirà la UPF a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 4.

5.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat en Finances Corporatives / Especialitat en Controlling, que impartirà la UPF a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 5.

5.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Marketing / MSc in Marketing, que impartirà la UPF a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 6.

5.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Criminologia i Execució Penal, que impartirà la UPF a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 7.

5.5. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Història del Món, que impartirà la UPF a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 8.

5.6. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Informació Digital. Especialitat en Documentació Digital. Especialitat en Cercadors: Marqueting Online (SEO). Especialitat en Usabilitat, disseny d'interacció i experiència d'usuari, que impartirà la UPF a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 9.

5.7. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge, que coordina la Universitat de Barcelona i que impartirà la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, a partir del curs 2013-2014, que consta com a annex 10.

5.8. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera, que coordina la Universitat de Barcelona i que impartirà la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona, a partir del curs 2013-2014, que consta com a annex 11.

5.9. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Filosofia Analítica, que coordina la Universitat de Barcelona i que impartirà la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, a partir del curs 2013-2014, que consta com a annex 12.

6. Modificacions substancials de memòries de títols oficials que no requereixen reverificació
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

6.1. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Disseny, que imparteix ELISAVA Escola Superior de Disseny, que consta com a annex 13.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2014-2015.

6.2. S'aprova la modificació de la memòria del Grau Enginyeria en Disseny Industrial, que imparteix ELISAVA Escola Superior de Disseny, que consta com a annex 14.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2014-2015.

6.3. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Gestió de la Immigració, que imparteix la UPF, que consta com a annex 15.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2014-2015.

7. Modificació de programes especials de grau
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

7.1.

1. S'acorda modificar el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i modificat per Acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2012, en els termes següents:

S'elimina l'assignatura "Conflictes de Lleis", de l'apartat II Grau en Relacions Laborals-Grau en Dret, que s'impartia en cinquè curs, primer trimestre del Grau en Dret, amb una càrrega de 4 ECTS.

2. Aquesta modificació s'incorpora al Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals, que queda redactat com consta a l'annex 16.

3. Aquest acord entrarà en vigor el  curs 2013-2014.

7.2.

1. S'acorda modificar el Programa d'estudis simultanis del Grau en Humanitats amb el Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i del Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) amb el Grau en Humanitats, aprovat per Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013, en els termes següents.

Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) - Grau en Humanitats

1.1. Passen a impartir-se de quart curs a tercer curs les assignatures següents:

            Periodisme:     21329 Dret a la Informació (4 ECTS)

                                   21332 Deontologia Periodística (4 ECTS)

            Humanitats:    20014 Geografia Humana (6 ECTS)

                                   20018 Art del Renaixement i del Barroc (6 ECTS)

                                   20022 Art S. XVIII-XIX (6 ECTS)

                                   20012 Art Antic i Medieval (5 ECTS)

1.2. Passen a impartir-se de tercer curs a quart curs les assignatures següents:

            Humanitats:    20013 Història Medieval (4 ECTS)

                                   20009 Història Antiga (4 ECTS)

                                   20005 Prehistòria (4 ECTS)                         

                                   20008 Llengua Anglesa per a les Humanitats (4 ECTS)

                                   20011 Pensament Antic i Medieval (4 ECTS)

1.3. Passen a impartir-se de quart curs a cinquè curs les assignatures següents:

            Humanitats:    20019 Pensament Modern (4 ECTS)

                                    Literatura estrangera o llatina (4 ECTS)

                                               (20030 Literatura Francesa

                                               20031 Literatura Alemanya o

                                               20032 Literatura Llatina)

1.4. Passa a impartir-se cinquè curs a quart curs l'assignatura següent:

Humanitats:

20026 Literatura de Tradició Europea I (5 ECTS)

2. Aquestes modificacions s'incorporen al Programa d'estudis simultanis del Grau en Humanitats amb el Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i del Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) amb el Grau en Humanitats, que queda redactat com consta a l'annex 17.

3. Aquest acord entrarà en vigor el  curs 2013-2014.

7.3.

1. S'acorda modificar el pla d'estudis de la doble titulació del Grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que imparteix l'Escola Universitària del Maresme, aprovat per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, en els termes següents:

- S'acorda substituir l'assignatura "Fonaments d'Economia" del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, per "Introducció a l'Economia" del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que s'impartirà el segon curs, primer trimestre amb una càrrega lectiva de 6 ECTS.

- S'acorda substituir l'assignatura "Direcció Comercial" del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació per "Marquèting I", del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que s'impartirà el segon curs, segon trimestre, amb una càrrega de 6 ECTS.

- S'acorda substituir l'assignatura "Relacions Interpersonals en l'Empresa", del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació per "Recursos Humans I", del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que s'impartirà el segon curs, tercer trimestre, amb una càrrega lectiva de 6 ECTS.

- S'acorda substituir l'assignatura "Fiscalitat de l'Empresa", del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació per "Fiscalitat de l'Empresa Turística" del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que s'impartirà el tercer curs, tercer trimestre, amb una càrega lectiva de 6 ECTS.

- S'acorda substituir l'assignatura "Gestió de la Qualitat i Innovació", del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació per "Gestió de la Qualitat Turística", del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que s'impartirà el tercer curs, tercer trimestre, amb una càrrega lectiva de  6 ECTS.

- S'acorda afegir l'assignatura "Tècniques Quantitatives per a la Gestió Financera", del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, que s'impartirà en el segon curs, primer trimestre, amb una càrrega lectiva de 4 ECTS.

2. Aquestes modificacions s'incorporen al el pla d'estudis de la doble titulació del Grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que consta com a annex 18.

3. Aquest acord entrarà en vigor el  curs 2013-2014.

7.4.

1. S'acorda modificar el pla d'estudis de la doble titulació del Grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, que imparteix l'Escola Universitària del Maresme, aprovat per Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013, en els termes següents:

1.1. S'acorda substituir l'assignatura obligatòria "Fonaments de Màrqueting"  del Grau en Màrqueting i Comunitat Digitals per l'assignatura obligatòria "Direcció Comercial" del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, que s'impartirà en el tercer trimestre del primer curs, amb una càrrega lectiva de 6 ECTS.

1.2. S'acorda introduir l'assignatura "Tècniques Quantitatives per a la Gestió Financera", del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, que es cursarà en el primer trimestre de tercer curs, amb una càrrega lectiva de 4 ECTS.

1.3. S'acorda canviar el trimestre d'impartició de les assignatures següents:

- L'assignatura "Fonaments de Matemàtiques per a l'Empresa", de formació bàsica i  amb una càrrega lectiva de 8 ECTS, passa d'impartir-se el primer i segon trimestre de segon curs al primer i segon trimestre de primer curs.

- L'assignatura "Estratègia i Gestió de Vendes", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, passa d'impartir-se el segon trimestre de quart curs al segon trimestre de segon curs.

- L'assignatura "El pla de màrqueting", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, passa d'impartir-se el tercer trimestre de primer curs al tercer trimestre de segon curs.

- L'assignatura "Disseny i Execució d'una Campanya de Màrqueting", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, passa d'impartir-se el segon trimestre de quart curs al segon trimestre de tercer curs.

- L'assignatura "Emprenedoria i Gestió d'Equips", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 6 ECTS, passa d'impartir-se el tercer trimestre de quart curs al tercer trimestre de tercer curs.

- L'assignatura "Reputació on line i Identitat Digital", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 6 ECTS, passa d'impartir-se el segon trimestre de tercer curs al segon trimestre de quart curs.

- L'assignatura "Mitjans Digitals i Audiències", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 6 ECTS, passa d'impartir-se el tercer trimestre de tercer curs al tercer trimestre de quart curs.

- L'assignatura "Fiscalitat de l'Empresa", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, passa d'impartir-se el tercer trimestre de tercer curs al tercer trimestre de quart curs.

- L'assignatura "Marquèting Institucional", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, passa d'impartir-se el tercer trimestre de quart curs al tercer trimestre de cinquè curs.

- L'assignatura "Gestió de la Qualitat i la Innovació", de caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 6 ECTS, passa d'impartir-se el tercer trimestre de quart curs al tercer trimestre de cinquè curs.

2. Aquestes modificacions s'incorporen al el pla d'estudis de la doble titulació del Grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Grau en Màrquetin i Comunitats Digitals, que consta com a annex 19.

3. Aquest acord entrarà en vigor el  curs 2013-2014.

8. Supressió de l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (UB-UPC-UPF)
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

En data 1 de juliol de 1999 el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el rector de la Universitat de Barcelona i el rector de la Universitat Pompeu Fabra van signar un conveni marc de col·laboració per al desenvolupament del títol propi  de segon cicle de Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals i es va crear un centre mixt de les tres universitats, sense personalitat jurídica, anomenat Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals.

En data 27 de setembre de 1999 l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es va adherir al conveni esmentat.

El curs 2007-2008 es van  iniciar els estudis de Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals. Aquest màster tenia com a finalitat principal l'adaptació, a les directrius de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, del Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals, que permetia oferir els nous ensenyaments amb caràcter de titulació oficial.

En data 20 de maig de 2013 l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo va denunciar els convenis amb efectes de la finalització del curs acadèmic 2012-2013.  

En data 26 de juliol de 2013 els rectors de les tres universitats van acordar l'extinció dels convenis signats en dates 1 de juliol de 1999, 27 de setembre de 1999 i 28 de novembre de 2006 i el conseqüent cessament d'activitats de l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals. Tanmateix, el Màster en  Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals es continua impartint com a màster interuniversitari de les tres universitats amb la coordinació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'eficàcia de l'acord esmentat va quedar condicionada a l'aprovació pels òrgans competents de les tres universitats, segons la normativa aplicable en cada cas. Per tot això, el Consell de Govern acorda el següent:

Primer. Aprovar la supressió i el cessament d'activitats de l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals.

Segon. Sol·licitar l'informe del Consell Social sobre la supressió i el cessament d'activitats de l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals.

9. Reacreditació de la Unitat Docent per a la formació en medicina del treball com a UD Multiprofessional
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

La Universitat Pompeu Fabra té una llarga trajectòria en la formació de metges i infermers del treball. Així, a través del seu Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), va ser acreditada pel Ministeri d'Educació l'any 2003 per formar metges interns residents (MIR) en l'especialitat de Medicina del Treball.

L'any 2004 es modificà la formació MIR de Medicina del Treball de manera que els residents d'aquesta especialitat passaven a ser formats en Unitats Docents, amb l'ampliació de la durada del període formatiu. Així, es creà la Unitat Docent de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" fruit d'un conveni de col·laboració entre un conjunt d'entitats compromeses en la formació dels residents (hospitals i centres d'atenció primària, serveis de prevenció, mútues d'accidents i malalties professionals i entitats públiques de salut laboral) i coordinada per la UPF. Va ser acreditada pel Ministeri de Sanitat l'any 2005 a l'empara del Reial Decret 139/2003, de 7 de febrer,  pel qual s'actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada, amb la finalitat de formar metges especialistes en Medicina del Treball.

D'altra banda, la UPF ha vingut formant Diplomats en Infermeria del Treball des del curs 1998-1999 fins al 2005-2006, en que va finalitzar la formació oficial en règim d'alumnat d'aquesta especialitat d'infermeria.

Tant la formació en Medicina del Treball com Infermeria del Treball de la UPF ha estat coordinada pel Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL), Centre Específic de Recerca (CER) de la UPF format per un equip consolidat de docents i investigadors i que està acreditat com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya i compta amb una llarga trajectòria i experiència docent i de recerca en el camp de la salut laboral.

El Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, estableix la creació d'Unitats Docents de caràcter multiprofessional, entre les que s'inclouen les Unitats Docents Multiprofessionals de Salut Laboral per tal de formar conjuntament metges especialistes en Medicina del Treball i infermers especialistes en Infermeria del Treball, amb una visió multi i interdisciplinar. D'altra banda, és actualment la única via per a la formació dels especialistes en Infermeria del Treball. Implica sens dubte un canvi de primera magnitud en aquestes dues especialitats en consonància amb la importància que té la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i d'acord també a les previsions contingudes en l'article 20.2 en relació a la disposició transitòria quarta de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, que en el termini de cinc anys preveu la generalització del sistema de residència per a la formació de tots els especialistes en ciències de la salut.

Atesa la rellevància que aquest canvi suposa i la importància de formar conjuntament futurs especialistes en Medicina i Infermeria del Treball, el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF proposa la reacreditació de la Unitat Docent de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral "Manel Baselga-UPF", per tal de formar conjuntament metges especialistes en Medicina del Treball i infermers especialistes en Infermeria del Treball.

El canvi de nom respon a aquests nova d'orientació multiprofessional i en record i homenatge al Dr. Manel Baselga Monte (1931-2009), mestre de generacions de metges i infermers del treball, col·laborador de la UPF, i que va ser gran defensor d'una cosa tan bàsica com és la salut de les persones treballadores.

És per això que el Consell de Govern:

ACORDA:

1. Proposar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la reacreditació de la Unitat Docent de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral "Manel  Baselga-UPF", de titularitat de la Universitat Pompeu Fabra, per tal de formar conjuntament metges especialistes en Medicina del Treball i infermers especialistes en Infermeria del Treball.

2. La Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral "Manel Baselga-UPF"  es regirà pel conveni de col·laboració dels diferents dispositius de la Unitat Docent amb hospitals i centres d'atenció primària, mútues d'accidents i malalties professionals i serveis de prevenció de riscos laborals, que consta com annex 20, sense perjudici del que disposa la normativa que regula la formació sanitària especialitzada, així com de les disposicions que es dictin en desenvolupament del que preveu la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

3. S'autoritza la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, prof. Mireia Trenchs Parera, la signatura dels documents necessaris per a la reacreditació de la Unitat Docent de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral "Manel  Baselga-UPF".

10. Aprovació de l'autoinforme del manual vigent d'avaluació docent i aprovació del nou manual
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

10.1. S'aprova l'autoinforme sobre l'aplicació del model d'avaluació docent i dels seus resultats de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 21.

10.2. S'aprova el Manual d'Avaluació Docent del Professorat de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 22.

11. Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

Primer. S'aproven les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries, que consten com a annex 23.

Segon. Es deroguen les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries aprovades per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010.

12. Modificació de la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

S'aprova la modificació de la Normativa reguladora de la associacions d'estudiants de la UPF aprovada per Acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010, que consta com a annex 24.

13. Designació de membres a diverses comissions de la Universitat i a altres organismes.
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

13.1.

S'acorda designar vocals de la Comissió de Postgrau i Doctorat el professor Jose Luís Martí Marmol, professor titular d'universitat del Departament de Dret; el professor Francesc Xavier Serra Casals, professor titular d'universitat del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i el professor Ricard Zapata Barrero, professor titular d'universitat del Departament de Ciències Polítiques i Socials, vocals de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució dels professors Albert Lamarca Marqués; Ignació Lago Peñas i Marcelo Bertalmio Barate, respectivament.

13.2.

S'acorda designar vocals de la Comissió de Recerca els professors següents:

- Professor José García Montalvo, catedràtic d'universitat del Departament d'Economia i Empresa, en substitució del professor Antonio Fausto Ciccone.

- Professor Josep Quer Villanueva, investigador ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, en substitució del professor Marcel Ortín Rull.

- Professora Maria Serena Olsaretti, investigadora ICREA del Departament d'Humanitats, en substitució del professor Josep Maria Fradera Barceló.

- Professor Fernando Giráldez Orgaz, catedràtic d'universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en substitució de la professora Elena Hidalgo Hernando.

- Professor Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d'universitat del Departament de Comunicació, en substitució del professor Jaume Guillamet Lloveras.

- Professor Jorge Lobo, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

- Professora Verónica Benet Martínez, investigadora ICREA del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

- Professora Bárbara Rossi, investigadora ICREA del Departament d'Economia i Empresa.

- Professor Juan Carlos Garavaglia, investigador ICREA del Departament d'Humanitats.

13.3.

S'acorda designar el professor Miguel Ángel Valverde de Castro, catedràtic d'universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Fernando Giráldez Orgaz.

13.4.

S'acorda designar la professora Eva Ventura Colera, professora titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa, i la professora Maria Pilar Medina Bravo, professora lectora del Departament de Comunicació, vocals de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució dels professors José Fernández Cavia i Elena Larrauri Pijoan.

13.5.

S'acorda ratificar la resolució del rector de 20 de setembre del 2013 designant el secretari general de la Universitat Pompeu Fabra, professor Pelegrí Viader Canals, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

14. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2013)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 25.