Comissiˇ Interna de Revisiˇ ╚tica de Projectes

Norma de creació Composició teòrica Membres Funcions

Norma de creació

Creada per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014.

Composició teòrica

La CIREP-UPF actuarà de forma col·legiada:

La comissió estarà presidida pel vicerector o vicerectora de recerca i estarà composta per un mínim de tres i un màxim de cinc vocals nomenats pel rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora, entre professors de la UPF amb experiència o coneixement expert, i es renovaran anualment.

El vicerector nomenarà un vicepresident entre els seus membres.

La Comissió podrà convidar a assistir a les reunions a membres externs, sempre que sigui necessari.

El secretari de la comissió serà designat pels vocals, d'entre ells. El Servei de Recerca donarà suport administratiu a la secretaria de la Comissió

Membres

President Enric Vallduvi Botet
Vicerector. Direcció de projectes en l'àmbit de la recerca
Vocals Josep A. Blat Gimeno (Vicepresident)
Professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Antoni Badia Cardus Professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Antonio Ivorra Cano Professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Carla Lancelotti
Professora del Departament d'Humanitats
Helena Ramalhinho Dias Lourenço Professora del Departament d'Economia i Empresa
Secretari Marta Rodriguez Iborra Servei de Recerca
Assistents Sílvia Losa Vidal
Técnica en propietat intel·lectual i protecció de dades de l'Àrea de Serveis, Tecnologies i Recursos d'Informació
Marc Vives Piza Analista del Servei d'Informàtica

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014.

  • Contribuir a la millora entre la comunitat UPF dels estàndards ètics en les activitats i pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers humans, mitjançant activitats informatives i formatives i l'atenció de consultes.

  • Aconsellar als investigadors sobre els procediments a seguir en relació amb els aspectes ètics dels projectes de recerca o de les activitats acadèmiques que impliquin a éssers humans o que afectin a la protecció de dades personals.

  • Exercir la coordinació institucional de la UPF amb el CEIC del Parc de Salut Mar. En particular, tramitarà consultes relatives sobre la pertinència o no de sotmetre un determinat projecte o pràctica al CEIC del Parc de Salut Mar, i proposarà vocals d'especialitats específiques de projectes de la UPF.