Sessiˇ del Claustre universitari del dia 29 d'abril del 2008

Ordre del dia

1. Constitució del Claustre.

2. Elecció dels membres de la Mesa del Claustre.

3. Aprovació, si escau, de l'acta de 10 de maig del 2007.

4. Elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern.

5. Informe del rector.

6. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

7. Elecció del síndic de Greuges de la UPF.

8. Torn obert de paraules.