Sessiˇ del Claustre universitari del dia 27 de maig del 2003

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 6 de juny del 2002.

2. Informe de la rectora.

3. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

4. Torn obert de paraules.