Sessiˇ del Claustre universitari del dia 24 de maig del 2016

Ordre del dia

1r. Constitució del Claustre universitari.

2n. Elecció de la Mesa del Claustre.

3r. Informe del rector.

4t. Presentació del Pla Estratègic de la Universitat (2016-2025).

5è. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

6è. Elecció de la ponència redactora de la reforma dels Estatuts de la UPF.

7è. Elecció dels membres de la Comissió de Debats.

8è. Torn obert de paraules.