Sessiˇ del Claustre universitari del dia 22 de maig del 2002

Ordre del dia

1. Constitució del Claustre.

2. Elecció de la Mesa del Claustre.

3. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions d'11 d'abril del 2000, 2 de maig del 2001 i 11 de juny del 2001.

4. Intervenció de la rectora sobre el procés d'elaboració dels Estatuts.

5. Torn obert de paraules.