Sessiˇ del Claustre universitari del dia 17 de marš de 1998

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 15 de mag de 1997.

2. Informe del rector.

3. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

4. Renovació de la meitat dels membres de la Comissió de Reclamacions prevista a l'article 74.2 dels Estatuts de la UPF.

5. Torn obert de paraules.