Sessiˇ del Claustre universitari del dia 13 de gener de 1994

Ordre del dia

1. Verificació de les acreditacións del Claustre. 

2. Informe del rector. 

3. Elecció i constitució de la mesa provisional del Claustre.

4. Convocatòria de la segona sessió.

5. Convocatòria de l'elecció del  rector.