Sessiˇ extraordinÓria del Claustre universitari del dia 12 de marš del 2015

Ordre del dia

 

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de 5 de juny del 2014.

2n. Elecció del representant del col·legi de resta de professorat i el personal investigador en formació a la Mesa del Claustre.

3r. Elecció dels representants del col·legi dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits i del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador a la Comissió de Debats.

4t. Elecció de la ponència redactora de la reforma parcial dels Estatuts de la UPF.

5è. Inici del procés de modificació del Reglament del Claustre.

6è. Informe de la síndica de Greuges de la UPF.

7è. Elecció del síndic de Greuges de la UPF.

8è. Torn obert de paraules.