Sessiˇ del Claustre universitari del dia 11 d'abril del 2000

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 4 de març de 1999.

2. Informe del rector.

3. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

4. Renovació de la Comissió de Reclamacions prevista a l'article 74.2 dels Estatuts de la UPF.

5. Torn obert de paraules.