Sessiˇ del Claustre universitari del dia 10 de febrer de 1994

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de 13 de gener de 1994 i de la sessió extraordinària de 31 de gener de 1994.

2. Elecció de rector.

3. Discussió i aprovació del Reglament del Claustre.