Sessiˇ del Claustre universitari del dia 10 de maig del 2007

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 16 de maig i 21 de novembre del 2006.

2. Informe del rector.


3. Informe del síndic de Greuges de la UPF.


4. Torn obert de paraules.