Sessiˇ del Claustre universitari del dia 8 de juny del 2015

Ordre del dia

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de 12 de març del 2015.

2n. Elecció del representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació a la Mesa del Claustre.

3r. Elecció del representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació a la Comissió de Debats.

4t. Informe del rector.

5è. Projecte de modificació de l'article 43.2 dels Estatuts de la UPF.

6è. Projecte de modificació del Reglament del Claustre.

7è. Torn obert de paraules.