Sessiˇ del Claustre universitari del dia 5 de maig de 1994

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 10 de febrer de 1994.

2. Elecció de la Comissió de Reclamacions prevista a l'article 74.1 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i a l'article 43 de la Llei órganica de reforma universitària.

3. Elecció de representants a la Junta de Govern.

4. Torn obert de paraules.