Sessiˇ del Claustre universitari de 5 de juny del 2014

Ordre del dia

 

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de 28 de novembre del 2013.  

2n. Elecció d'un representant del col·legi d'estudiants a la Mesa del Claustre.

3r. Informe del rector.

4t. Informe de la Comissió de Debats del Claustre.

5è. Informe de la síndica de Greuges de la UPF.

6è. Torn obert de paraules.