Sessiˇ del Claustre universitari del dia 4 de marš de 1999

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 17 de març de 1998.

2. Informe del rector.

3. Adaptació dels Estatuts de la UPF a la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.

4. Línies generals de la progrmació de la Universitat Pompeu Fabra.

5. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

6. Renovació de la meitat dels membres de la Comissió de Reclamacions prevista a l'article 74.2 dels Estatuts de la UPF.

7. Torn obert de paraules.